Розробка схеми підсилювача нижніх частот відтворення для магнітофону, страница 7

           РRф=(Ек-Ек’)2/ Rф=(40-32)2/560=0,115 Вт

           Rф:С2-22-0,125-560 Ом  ±5%

           Сф≥(10…15)/  2pFн Rф=15/6,28*50*560=85,3*10-6 Ф

           Сф: К50-6-91 мкФ´ 63 В ±8020

3.5.7.  Розрахуємо коефіцієнт підсилення по потужності Кр:

Кр=КU*Кі

КU=КіR/Rвх,

де R=RнRвхсл/ Rн+Rвхсл=1300*162/1300+162=144 Ом

Rвх~=∆Uб/∆Iб≈600 Ом,

Rвх ≈Rб2 Rвх~/ Rб2 +Rвх~=5100*600/5100+600=447 Ом

      КU=100*144/447=32,2

      Кр=32,2*100=3220 (35 дБ)

      Кр> Крпоп.роз. на 0,2 дБ , що допустимо

3.5.8.  Визначаємо величину та тип розділової ємності Сg

Сg≥1/ 2pFн(Rн+ Rвх.сл.)√М’н2-1

Сg=1/6,28*50(1300+162) √1,0472-1=4,8 мкФ

          Сg: К50-6-5,1 мкФ ´ 63 В ±8020

3.5.9. Уточнюємо величину частотних спотворень в області висоих частот:

           Мв=√ 1+(2πFвСо RS)2

           Со=Ск*h21eмін+См+Свхсл=6*10-12*100+20*10-12+1,4*10-8=1,48*10-8 Ф

           Мв= √ 1+(6,28*12000*1,46*10-8*144)2 =1,012 (0,1дБ)<Мвпоп.розр.

           Свх=(1/2pFh21б Rвхск )+Скб(1+Кu)

 Визначимо вхідний опір та вхідну ємність каскаду

           Rвхск≈Rвх/(1+Кі)=447/(1+100)=442,6 Ом

           Свх=(1/6,28*250*106*442,6)+6*10-12(1+32,2)=3,4*10-10 Ф

3.6. 


Розрахунок  каскаду на тразисторі VT1.


Рис.3.8. Додатковий 2 каскад і корегуюче коло

Кр=34,8 дБ

Мн=0,75 дБ

Мв=0,56 дБ

Fн=50 Гц

Fв=12000Гц

Rвхсл=447 Ом

Свх=3,4*10-10Ф

Ек’=32 В

3.6.1. Середнє значення струму, що споживається транзистором Iко приймемо                                                                                                     2 мА (для вибраного транзистора КТ3102А)

3.6.2.  Розрахуємо опір навантаження та визначимо його тип:

           R н=0,4Ек’/Iко=0,4*32/2*10-3=6,4 кОм

 РRн=(0,4Ек’)2/ Rн=0,026 Вт              

           Rн: С2-22-0,125-6,2 кОм  ±5%

3.6.3.   По характеристикам  визначаємо, що Iко=2 мА,   Uко=0,5 Ек’=16

знаходимо

          Iбо≈ 20мкА     ,   Uбо ≈0,35 В

Визначимо опір резистора і ємність конденсатора в емітерному колі та їх типи:

          Rе=0,1Ек’/( Iко+ Iбо)=0,1*32/(2*10-3+20*10-3)=1,58 кОм

          Rе : С2-22-0,125-1,6 кОм  ±5%

          Се≥(10…20)/  2pFнRе=20/6,28*50*1600=39,8 мкФ

          Се : К50-6-43 мкФ´ 63 В ±8020

3.6.4.  Визначаємо величини опорів і типи резисторів Rб1  та Rб2 :                                                                                                                                                                                                          

           Rб1=(Ек’- Uбо-URe)/(Ig+ Iбо)=178 кОм

           Ig=(3…10) Iбо=8*20*10-6=0,16 мА

           РRб1=(Ек’- Uбо-URe)2/ Rб1=(32-0,35-3,2)2/18000=0,022 Вт

           Rб1=180 кОм- С2-22-0,125 ±5%

           Rб2=(Uбо+URe)/Ig=(0,35+3,2)2/0,16*10-3=22,2 кОм

           РRб2=(Uбо+URe)2/ Rб2=(0,35+3,2)2/22000=2,5*10-3 Вт

           Rб2=22 кОм - С2-22-0,125 ±5%

3.6.5.  Розрахуємо коефіцієнт підсилення по потужності Кр:

     Кр=КU*Кі

     КU=КіR/Rвх, де R=RнRвхсл/ Rн+Rвхсл=447 Ом

     Rн ››Rвхсл , R≈ Rвхсл

     Rвх ≈ Rвх~=1,8 кОм   бо Rвх~‹‹ Rб2 ‹‹ Rб1

          КU=100*447/1800=24,8

          Кр=24,8*100=2480 (33,9 дБ)

          Кр> Крпоп.роз. на 0,9 дБ , що допустимо

3.6.6.  Визначаємо величину та тип розділової ємності Сg’

Сg’≥1/ 2pFн(Rн+ Rвх.сл.)√М’н2-1

Сg’=1/6,28*50(6200+447) √1,0472-1=1,5 мкФ

           Сg’ : К50-6-1,6 мкФ ´ 63 В ±8020

3.6.7.  Уточнюємо величину частотних спотворень в області висоих частот:

          Мв=√ 1+(2πFвСо RS)2

          Со=Ск*h21eмін+См+Свхсл=6*10-12*100+20*10-12+3,4*10-10=9,4*10-10 Ф

          Мв= √ 1+(6,28*14000*9,4*10-10*447)2 =1(0дБ)

3.6.8.  Визначаємо величину та тип розділової ємності Сg

Сg≥1/ 2pFн(Rвх~+ Rг)√М’н2-1

Сg=1/6,28*50(1800+200) √1,0472-1=16,6 мкФ

Сg: К50-6-18 мкФ ´ 63 В ±8020

3.7.  Розрахунок корегуючих кіл.(Рис.3.8)

           Кu=24,8         

Постійна часу в області ВЧ τ1=80000*10-6с    

постійна часу в області НЧ τ2=3180*10-6с

Визначимо величини елементів корегуючого кола та їх типи: