Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 2

64. Хто організаційно забезпечує виконання моніторингу   потенційно – небезпечних об’єктів    на державному рівні?

65. Хто організаційно забезпечує виконання моніторингу   потенційно – небезпечних об’єктів  на регіональному рівні?

Практичне заняття 1

Тема 1. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій

1.  Назвіть головну складову  економічного потенціалу держави?

2.  Надайте об’єктивні причини актуального значення функціонування територій, адміністративно – територіальних одиниць, об’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях?

3.  Через що здійснюється забезпечення функціонування території, адміністративно – територіальних одиниць та роботи об’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях?

4.  Від чого залежить функціонування території, адміністративно – територіальні одиниці та роботи об’єкта господарювання у надзвичайних ситуаціях?

5.  Яке місце посідає моніторинг надзвичайних ситуаціях та превентивні заходи щодо запобігання їхнього виникнення?

6.  Які існують методи ідентифікація та паспортизації об’єктів?

7.  Назвіть критерії (класи), за якими здійснюється якісна оцінка потенційних наслідків для кожного небезпечного стану досліджуваного об’єкту?

8.  Що таке попередній аналіз небезпек (ПАН)?

9.  Назвіть мету попереднього аналізу небезпек?

10. Визначить етапи реалізації  попереднього аналізу небезпек і що відпрацьовують на кожному етапі?

11. Назвіть пріоритетні заходи впровадження безпеки потенційно – небезпечних об’єктів (ПНО)?

Лекція 2

Тема 2: Планування з питань цивільного захисту.

1.  Що таке планування цивільного захисту об’єкта? Які плани мають бути розроблені на об’єкті?  Дати визначення планів цивільного захисту на мирний час і на особливий період?

2.  Від чого залежить реальність розроблених планів цивільного захисту на мирний час і на особливий період? Хто розробляє плани? Етапи розробки плану. Назвати ї охарактеризувати їх. Хто підписує документи плану? Хто уточнює і коригує документи плану і в які строки?

3.  План цивільного захисту на мирний час. З чого складається. Розділи плану і їх зміст?

4.  План цивільного захисту на мирний час. З чого складається. Розділи плану і їх зміст. Додатки до плану цивільного захисту на мирний час?

5.  Етапи планування заходів із досвіду аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Їх зміст.

6.  План цивільного захисту на особливий період. З чого складається. Розділи плану. Що висвітлюється в першому розділі плану?

7.  План цивільного захисту на особливий період. З чого складається. Розділи плану. Що висвітлюється в другому розділі плану?

8.  План цивільного захисту на особливий період. З чого складається. Розділи плану. Що висвітлюється в третьому розділі плану. Додатки до плану цивільного захисту на особливий період?

9.  Які дії виконуються по сигналу «Повітряна тривога»?

10. Які дії виконуються після несподіваного нападу противника?

11. Назвіть довгострокові документи цивільного захисту об’єкта?

12. Назвіть документи підготовки цивільного захисту об’єкта в поточному році?

13.  Що визначають Закони України щодо навчання керівного складу, персоналу об'єкта, населення з питань надзвичайних ситуацій?

14. Що включає системи навчання з цивільного захисту?

15.  Що передбачає детальний розгляд ситуації?

16. Що включає підготовку до захисту дій в надзвичайних ситуаціях?

17. Де і в які строки проходять навчання з цивільного захисту особи керівного складу?

18. Де і в якій формі проводяться підготовки з цивільного захисту працівників об’єктів господарювання?

19. Де і за якими програмами проводиться підготовка студентів вищих навчальних закладів і учнів загальноосвітніх шкіл?

20. Ознайомитися з планом цивільного захисту СНАУ (відділ охорони праці і цивільного захисту, мех. корпус)?

Практичне заняття 2