Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 4

 1. Що таке оцінка обстановки?
 2. Що таке оцінка радіаційної і хімічної обстановки?
 3. Методи оцінки обстановки?
 4. Які вихідні дані необхідні для прогнозування радіаційної і хімічної обстановки?
 5. Етапи оцінки обстановки?
 6. Що встановлюють методом прогнозу?
 7. Заходи захисту при надходженні радіоактивних і хімічних  речовин до населеного пункту?
 8. Види розвідки і хто їх проводить?
 9. Мета радіаційної і хімічної розвідки?
 10. Що відображається в плані розвідки?
 11. Що таке радіаційне спостереження і хто його здійснює?
 12. Які метеоумови необхідні для оцінки обстановки?
 13. Що  таке  середній вітер і азимут середнього вітру?
 14. Ступені вертикальної стійкості повітря і їх характеристика?
 15. Що таке радіаційна аварія , види аварії і їх характеристика?
 16. Що таке активність радіоактивного елемента?
 17. Дози випромінювання і їх характеристика?
 18. Що таке рентген і його часткові одиниці?
 19. Що таке потужність дози (рівень радіації) ?
 20. Що таке отруйні речовини?
 21. Зона хімічного зараження і чим вона характеризуються?
 22. Що таке осередок хімічного ураження і чим він характеризується?
 23. Від чого залежить стійкість хімічної речовини?
 24. Що включає оцінка радіаційної обстановки?
 25. Вихідні дані для радіаційної обстановки?
 26. Послідовність оцінки радіаційної обстановки?
 27. Режими захисту при аварії на АЕС?
 28. Що таке зона біологічного зараження і чим вона характеризуються?
 29. Антропозоонозні захворювання, як вони поділяються,щодо них належить?
 30. Групи небезпечних інфекційних хвороб, які уражають людей. Назвіть їх. Які хвороби належать до цих груп?
 31. Що таке осередок біологічного ураження і чим він характеризується. Від чого залежать його розміри?
 32. Коли вводиться карантин і обсервація?
 33. Що  таке карантин і що він передбачає. Коли припиняється?
 34. Що таке обсервація. Які заходи вона включає. Хто і коли їх проводять?
 35. Що таке евакуація міського населення в надзвичайних ситуаціях?
 36. Що таке розосередження міського населення в надзвичайних ситуаціях?
 37. Які евакуаційні  органи створюють для безпосереднього керування і проведення евакозаходів?
 38. Обов'язки людей, яких евакуюють, їх екіпіровка і правила поведінки?
 39. Що включає всебічне забезпечення заходів з евакуації?

Практичне заняття 5

Тема 5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій

1.  З якою метою проводиться оцінка інженерної підготовки?

2.  Що таке інженерна обстановка?

3.  Основне завдання оцінки інженерної обстановки?

4.  Етапи оцінки інженерної обстановки і їх характеристика?

5.  Що включає оцінка інженерної обстановки?

6.  Вихідні дані для оцінки обстановки?

7.  Ступені руйнувань та їх характеристика?

8.  Висновки, які роблять після кінцевої оцінки обстановки?

9.  Послідовність визначення необхідної кількості рятувальників і техніки?

10. Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій?

11.  Послідовність визначення збитків від втрати життя і здоров’я населення?

Розділ 2. Профільна підготовка.

Контрольні запитання

Лекція 3.

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної системи цивільного захисту для технічного і транспортного профілю.