Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 5

 1. Що таке стійкість роботи об’єкта?
 2. Фактори, що впливають на стійкість роботи об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій?
 3. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об’єкта та галузей народного господарства?
 4. Які дані необхідно використати для оцінки стійкості роботи автотранспортної та іншої техніки, технологічного обладнання та механізмів?
 5. Як визначається коефіцієнт технічної готовності і коефіцієнт використання машинно – тракторного парку?
 6. Які мінімальні потреби в електроенергії визначають для забезпечення основних невідкладних робіт?
 7. Як визначається коефіцієнт виробничого використання електроенергії і рівень електрифікації виробничого процесу?
 8. Що таке норми проектування інженерно-технічних закладів в забезпеченні життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях?
 9.  Що повинні забезпечувати норми проектування інженерно – технічних засобів?
 10.  Що повинні здійснювати інженерно – технічні заходи?
 11.  З якою метою створюється система оповіщення та інформаційного забезпечення цивільного захисту України?
 12.  Що таке система оповіщення та інформаційного забезпечення цивільного захисту України і як вона поділяється?
 13.  Що має забезпечити система оповіщення та інформаційного забезпечення цивільного захисту України і за яким принципом вона працює?
 14.  Для чого застосовуються стійки циркулярного виклику та апаратура автоматизованого багатоканального оповіщення?
 15.  З чого взагалі складається система оповіщення та інформаційного забезпечення цивільного захисту України?
 16.  Що собою представляє система оповіщення та інформаційного забезпечення цивільного захисту області.
 17.  Як доводиться інформація до населення про надзвичайну ситуацію?
 18.  Де створюються локальні системи оповіщення і що входить до їх складу?
 19.  Яким шляхом забезпечується готовність системи оповіщення?
 20.  Що необхідно негайно зробити по сигналу цивільного захисту «УВАГА ВСІМ» ?
 21.  Яку наступну інформацію мають носити повідомлення цивільного захисту?
 22.  Хто організовує оповіщення і хто безпосередньо його проводить на об’єкті?
 23.  Назвіть марки технічних засобів системи оповіщення цивільного захисту об’єкта ?

Практичне заняття 6

Тема 7: Спеціальна функція у сфері цивільного захисту для технічного і транспортного профілю.

1.  Що таке небезпечний вантаж?

2.  Основні напрямки державної політики у сфері перевезення небезпечних вантажів?

3.  Що покладено на Міністерство транспорту згідно з постановою «Про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» ?

4.  Функції комітетного державного органу з перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту?

5.  Що таке державні спеціальні служби транспорту?

6.  Основні завдання Державної спеціальної служби транспорту?

7.  Для чого створюються спеціальні транспортні підрозділи?

8.  Що входить до складу автомобільної колони для перевезення населення?

9.  Що входить до складу автомобільної колони для перевезення вантажів?

10.  Час приведення в готовність автомобільних колон в денний і нічний час?

11.  Яке необхідне спорядження (обладнання) готується завчасно для перевезення населення?

12.  Від чого залежить ефективність роботи автомобільних колон цивільного захисту?

13.  Коли і де організовується  повна санітарна обробка, дегазація, дезактивація та дезінфекція особливого складу автоколон, техніки, вантажів та населення?

14.  Способи дезактивації техніки і транспорту?

15.  З чого складається повна дегазація техніки?

16.  Якими способами виконується повна дезінфекція?

17.  Засоби обеззаражування техніки і транспорту?

18.  Для чого призначена авто розливальна станція АРС-12У, з чого складається і її характеристика?

19.  Для чого призначений автомобільний комплект спеціальної обробки ДК – 4, з чого складається і його характеристика?

20.  Для чого призначений індивідуальний комплект ІДК – 1, з чого складається і його характеристика?