Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 8

Лекція 6.

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної системи цивільного захисту для профілю технології зберігання, консервування та переробки м’яса і молока.

1.   Що таке стійкість діяльності об’єкта?

2.   Основні фактори, від яких залежить стійкість діяльності об’єкта ?

3.   Вихідні дані для визначення стійкості діяльності об’єктів тваринництва ?

4.   Основний показник стійкості діяльності об’єктів тваринництва?

5.   Основні напрямки підвищення стійкості діяльності об’єктів тваринництва?

6.   Що таке упаковка?

7.   Що таке тара?

8.   Основні функції тари і упаковки?

9.   Основи класифікації тари?

10. Що таке споживча тара, транспортна тара, тара-обладнання?

11. Що таке уніфікація тари?

12. Упакування молока і молочних продуктів?

13. Упакування м'яса та м'ясних виробів?

14. Транспортування м'яса, сільськогосподарської продукції, фуражу в умовах зараження навколишнього середовища радіоактивними речовинами, отруйними речовинами, біологічними засобами?

15. Яка тара, що захищає від радіоактивних, отруйних речовин, бактеріальних засобів належить до вищої категорії тари?

16. Яка тара, що захищає продовольство від бактеріальних засобів і радіоактивних речовин належить до першої категорії тари?

17. Яка тара, що захищає продовольство тільки від радіоактивних речовин належить до другої категорії тари?

18. Що треба зробити при герметизації складів сільськогосподарських підприємств?

19. Організація захисту води від зараження?

20. Вилучення з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів та подальше поводження з ними?

21. Порядок вилучення, утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів?

22. Ветеринарно-санітарна експертиза та оцінка продуктів забою тварин при інфекційних та інвазійних хворобах?

23. Порядок знешкодження м'яса та м'ясних продуктів?

Лекція 7.

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної системи цивільного захисту для профілю агрономія, садово-паркове господарство, захист рослин, землеустрій та кадастр.

1.  Що таке стійкість діяльності об'єкта?

2.  Основні фактори, від яких залежить стійкість діяльності об'єкта?

3.  Вихідні дані для визначення стійкості діяльності об'єктів рослинництва?

4.  Основний показник стійкості діяльності об'єктів рослинництва?

5.  Основні напрямки підвищення стійкості діяльності об'єктів рослинництва?

6.  Які формування цивільного захисту створюються для проведення захисту сільськогосподарських рослин і продукції тваринництва?

7.  Завдання служби захисту рослин?

8.  Які основні заходи проводять завчасно служби захисту рослин для захисту рослинництва?

9.  Заходи цивільного захисту в рослинництві, які проводять при загрозі надзвичайної ситуації?

10. Що таке епізоотія і епіфітотія?

11. Основні заходи щодо захисту рослин від епіфітотій?

12. На скільки і на які зони розділена територія лісових масивів залежно від щільності забруднення радіоактивними речовинами?

13. Як ведеться лісове господарство в зонах залежно від щільності радіоактивними речовинами?

14. Особливості організації протипожежного захисту в лісовому господарстві?

15. Захист сільськогосподарських угідь, лісового господарства, врожаю на забрудненій радіонуклідами території після аварії на Чорнобильській АЕС?

16. Забруднення грунтів України після аварії на Чорнобильській АЕС. Використання добрив. Збирання урожаю?

17. Очистка урожаю від радіоактивного забруднення?

Практичне заняття 9

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту для профілю агрономія, садово-паркове господарство, захист рослин, землеустрій та кадастр.

1.   Що таке продовольча безпека?

2.   Принципи формування продовольчої безпеки?

3.   На якій основі формується і чим зумовлюється важливість продольчої безпеки?

4.   На яких рівнях визначається продовольча безпека?