Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 6

21.  Для чого призначений комплект для паливозаправників ДГЗ, з чого складається і його характеристика?

22.   Для чого використовується мотопомпа М-600 і її характеристика?

23.  Для чого призначається пункт спеціальної обробки ПуСО і де він розгортається?

24.  Для чого створюється станція обеззаражування транспорту СОТ і де вона формується?

25.  Дезактивація, дегазація, дезінфекція. Способи їх проведення?

26.  Для чого призначена бучильна установка БУ-4М?

27.  Де створюється станція обеззаражування одягу СОО і для чого вона призначена?

28.  Розчини для дезактивації, дегазації, дезінфекції. Назвіть і охарактеризуйте їх?

Лекція 4

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної системи цивільногозахисту для профілю технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії.

1.  Що таке стійкість діяльності об’єкта?

2.  Основні фактори, від яких залежить стійкість діяльності об’єкта ?

3.  Вихідні дані для визначення стійкості діяльності об’єктів тваринництва?

4.  Основний показник стійкості діяльності об’єктів тваринництва?

5.  Основні напрямки стійкої діяльності об’єктів тваринництва?

6.  Що таке захист с/г тварин у надзвичайних умовах?

7.  Основні заходи захисту с/г тварин від вражаючих факторів надзвичайної ситуації?

8.  Які умови і особливості господарства повинні враховуватись при виборі способу захисту тварин?

9.  Які заходи проводять постійно у звичайних виробничих умовах служби цивільного захисту тварин і рослин для підтримання постійної готовності господарств до своєчасного і ефективного захисту тварин?

10.  Що передбачає система заходів цивільного захисту у тваринництві при загрозі надзвичайної ситуації?

11.  На що спрямовані заходи захисту с/г тварин при визначенні надзвичайної ситуації. Що проводять з цією метою?

12.  Що переважно використовують для групового захисту тварин і як їх готують?

13.  Що обладнують для захисту працюючих в приміщенні?

14.  Коли проводиться евакуація тварин із зон небезпечного і надзвичайно – небезпечного забруднення?

15.  Що і коли рекомендують давати всім тваринам для захисту щитовидної залози?

16.  Куди направляють забруднені вище  допустимої норми м'ясо і м’ясопродукти і як їх використовують?

17.  Що належить до засобів захисту кормів?

18.  Якими способами здійснюється герметизація складів, овочесховищ, амбарів та інших приміщень?

19.  Які дії виконують для захисту і охорони джерел води?

Практичне заняття 7

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту для профілю технології виробництва продукції тваринництва та ветеринарії, технології зберігання, консервування та переробки м'яса і молока.

1.  Що таке продовольча безпека?

2.  Принципи формування продовольчої безпеки?

3.  На якій основі формується і чим зумовлюється важливість продольчої безпеки?

4.  На яких рівнях визначається продовольча безпека?

5.  Які завдання покладаються на систему моніторингу продовольчої безпеки?

6.  Напрямки системи моніторингу?

7.  Що таке інкубатори продовольчої безпеки?

8.  Назвіть інкубатори оцінки стану продовольчої безпеки?

9.  Що є найбільш дієвим і ефективним засобом захисту тварин від інфекційних захворювань?

10. Що таке епізоотія?

11. Що організується при загрозі або виникненні епізоотії, що вона виявляє і визначає ?

12. Коли вводиться карантин і які заходи він включає?

13. Що проводиться для запобігання поширенню епізоотії і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій?

14. В яких цілях проводиться вимушений забій сільськогосподарських тварин?

15. Залежно від чого і які тварини підлягають забою?

16. Які дії проводять з трупами тварин?

17. Хто виконує роботи по ліквідації наслідків епізоотії?

18. Що забезпечують уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади?

19. Що створюється в державі для запобігання дестабілізації продовольчого забезпечення населення і що до них відноситься?

20. Хто забезпечує функції формування державного продовольчого резерву?

21. Що здійснює в межах своїх повноважень Центральний орган виконавчої влади з питань формування продовольчої безпеки держави?