Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 9

5.   Які завдання покладаються на систему моніторингу продовольчої безпеки?

6.   Напрямки системи моніторингу?

7.   Що таке індикатори продовольчої безпеки?

8.   Назвіть індикатори оцінки стану продовольчої безпеки?

9.   Що таке карантинні бур'яни, локалізаційні заходи, ліквідаційні заходи, вогнище карантинного організму?

10. Виявлення вогнищ карантинних бур'янів?

11. Терміни і періодичність обстеження вогнища карантинних бур'янів?

12. Запровадження  карантинного режиму?

13. Локалізація та ліквідація карантинних бур'янів?

14. Що забороняється в районах  карантинних бур'янів?

15. Скасування карантинного режиму?

16. Проблема непридатних пестицидів?

17. Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) ?

18. Препарати ДДТ?

19. Інвентаризація заборонних і непридатних хімічних засобів захисту рослин?

20. В яких регіонах зосереджена найбільша кількість накопичених непридатних пестицидів?

21. Застережливі заходи при контакті і роботі з пестицидами і агрохімікатами?

Лекція 8.

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної системи цивільного захисту для профілю промислове і цивільне будівництво.

1.  Що таке інженерно-технічні заходи?

2.  Назвіть основний керівний документ, відповідно до якого повинні плануватися та здійснюватися інженерно-технічні заходи?

3.  Класифікація до груп з цивільного захисту великих адміністративних та промислових центрів (міст) ?

4.  Де не повинні розміщатися нові промислові підприємства?

5.  З урахуванням яких вимог повинні розміщатися нові атомні станції?

6.  В якій зоні розміщають об'єкти, що мають сильнодіючі ядучі речовини, вибухові речовини і матеріали, що легко займаються і пальні речовини?

7.  Де повинні розміщатися базисні склади нафти і нафтопродуктів?

8.  Де повинні розміщатися продовольчі склади і склади непродовольчих товарів першої необхідності обласного і державного значення?

9.  Що повинна забезпечувати система зелених насаджень?

10. Як планується прокладання магістральних вулиць міста?

11. Як планується розміщати нові сортувальні залізничні станції?

12. На чому повинна базуватися система водопостачання?

13. Система газопостачання категорійних міст?

14. Як проектуються енергетичні споруди і електричні мережі?

15. Які заходи передбачають при проектуванні і будівництві гідротехнічних споруд?

16. Планування і проектування транспортних споруд?

17. Що таке захист населення і території від надзвичайних ситуацій. Основні завдання. Які системи захисту належать до системи захисту населення і території?

18. Що таке укриття населення у захисних спорудах. Як вони поділяються за своїм призначенням і захисними властивостями?

19. Що таке сховище. Класифікація сховищ. Вимоги до сховищ. Основні і допоміжні приміщення до сховищ. Характеристика приміщень сховищ?

20. Що таке протирадіаційні укриття. Чим оцінюються захисні властивості ПРУ. Об'ємно-планувальні норми при будівництві ПРУ. Які треба виконати вимоги, готуючи приміщення для укриття від радіоактивних речовин?

21. Що таке найпростіші укриття, їх характеристика?

Практичне заняття 10

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту для профілюпромислове і цивільне будівництво.

1.  Відповідно до яких вимог передбачається інженерно-технічні заходи (ІТЗ) цивільного захисту  державних будівельних норм у частині захисних споруд цивільного захисту?

2.  Хто може здійснювати розроблення проектної документації ІТЗ ЦЗ?

3.  З ким необхідно погоджувати проектні рішення розділу ІТЗ ЦЗ?

4.  Ким затверджується проектна документація розділу ІТЗ ЦЗ?

5.  Де і на яких умовах зберігається документація розділу ІТЗ ЦЗ?

6.  Що розраховується при визначенні захисних можливостей сховищ і ПРУ?

7.  Чим характеризується міцність сховища або ПРУ?

8.  Які вихідні дані необхідні для проведення розрахунків захисних можливостей по ударній хвилі?

9.  Де можна одержати параметри уражаючих факторів?