Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 3

Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання

 1. Як утворюються вибухо або пожежонебезпечні суміші?
 2. Коли наступає вибух або горіння газів?
 3. Які зони прийнято виділяти в осередку вибуху газоповітряні суміші?
 4. Дайте характеристику зони І?
 5. Дайте характеристику зони ІІ?
 6. Дайте характеристику зони ІІІ?
 7.  Що утворюється при вибуху газоповітряної суміші в зоні ІІІ?
 8. Що таке ударна хвиля?
 9. З яких зон атмосфери складається ударні хвилі?
 10. Якими параметрами визначається уражаюча дія ударної хвилі?
 11. Що таке надмірний тиск?
 12. Що таке швидкісний напірний тиск?
 13. Чим виявляється тривалість дії ударної хвилі, від чого вона залежать ?
 14. Яке ураження викликає ударна хвиля  на людей і тварин при зіткненні фронту ударної хвилі  з людиною і твариною?
 15. Як поділяються різні пошкодження у людей і тварин від надмірного тиску і швидкісного напору повітря ударної хвилі  за складністю ураження?
 16. Охарактеризуйте легкі травми?
 17. Охарактеризуйте середні травми?
 18. Охарактеризуйте важкі травми?
 19. Охарактеризуйте дуже важки травми?
 20. З якою метою і на скільки зон умовно поділяють осередок вибуху газоповітряної суміші?
 21. Охарактеризуйте зону повних руйнувань?
 22. Охарактеризуйте зону сильних руйнувань?
 23. Охарактеризуйте зону середніх руйнувань?
 24. Охарактеризуйте зону слабких руйнувань?
 25. Назвіть послідовність оцінки вибуху газоповітряної суміші для визначення стійкості роботи об’єкта господарювання?

Практичне заняття 3.

Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист обʼєктів господарювання.

1.   Що таке пожежна безпека?

2.   Система пожежної безпеки?

3.   Що таке пожежа?

4.   Що таке горіння?

5.   Ступені горіння?

6.   Як поділяється за швидкістю поширення полум’я горіння?

7.   Що таке девлаграційне горіння?

8.   Що таке вибухове горіння?

9.   Що таке детонаційне горіння?

10. Форми горіння?

11. Назвіть класи пожеж?

12. Як поділюються пожежі залежно від розмірів матеріальних збитків?

13. Що таке категорія пожежонебезпеки приміщення?

14. Назвіть категорію приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою і дайте характеристику категорій?

15. Що таке пожежонебезпечна зона?

16. На які класи поділяються пожежонебезпечні зони. Дайте характеристику цим класам?

17. Що таке вибухонебезпечна зона?

18. На які класи поділяються вибухонебезпечні зони?Дайте характеристику цим класам?

19. Що таке система протипожежного та противибухового захисту?

20. Як поділяються основні будівельні конструкції залежно від матеріалу їх виготовлення?

21. Що таке вогнестійкість конструкції?

22. Назвіть ступені вогнестійкості будівель та споруд?

23. Що таке рятування людей?

24. Що таке евакуація?

25. Назвіть час евакуації людей із приміщнь різних типів і залежно від ступеня вогнестійкості?

Практичне заняття 4

Тема 4 Прогнозування обстановки та планування заходів  захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження