Контрольні запитання з дисципліни "Цивільний захист" (Розділи "Загальна підготовка", "Профільна підготовка"), страница 7

Лекція 5

Тема 6: Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної системи цивільного захисту для економічного профілю.

1.  За рахунок чого відбувається фінансування заходів цивільного захисту?

2.  Відповідно до якого порядку здійснюється фінансування заходів цивільного захисту, що потребують капітальних вкладень?

3.  На основі чого і ким, за рахунок яких коштів здійснюється фінансування заходів щодо запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залежно від їх рівня?

4.  На підставі чого можуть виділятися додаткові кошти для фінансування заходів в ліквідації надзвичайних ситуацій відповідного рівня і їх наслідків?

5.  Для чого і ким створюються матеріальні резерви?

6.  Що таке фінансові резерви і як вони поділяються?

7.  В яких межах і за якими призначенням можуть використовуватись кошти резервного фонду?

8.  Куди (нащо) використовуються кошти, виділені на ліквідацію надзвичайних ситуацій?

9.  Класифікація (структури) економічних збитків, завданих надзвичайними ситуаціями?

10. За якими видами додатково розраховуються економічні збитки?

11. Класифікація соціальних збитків?

12. Що розуміється під поняттям «Вартість людського життя» ?

13. Що таке  соціальне страхування?

14. В чому проявляється економічна сутність страхування?

15. Які основні функції виконує страхування?

16. Хто пропонує страховий захист на комерційних засадах?

17. Який орган визначено здійснювати функції пов’язані формуванням страхових коштів?

18. Що дозволить реалізація законопроекту про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

19. Що таке спеціальні цільові фонди і на якому рівні вони утворюються?

20. Які існують фонди в залежності від напрямку їх виконання?

21. Назвіть економічні і соціальні фонди України?

22. Які виплати здійснюються за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення?

23. Коли був прийнятий Закон України «Про державний матеріальний резерв» і що він визначає?

24. Що таке державний резерв і що входить до його складу?

25. Призначення державного резерву і хто створює єдину систему державного резерву України?

26. Забезпечення перевезень матеріальних цінностей державного резерву?

27. Відповідальність за операції з матеріальними цінностями державного резерву?

28. Використання матеріальних ресурсів з державного резерву?

29. Використання матеріальних ресурсів з регіонального резерву?

30. Використання матеріальних ресурсів з місцевого резерву?

31. Що включає комплекс заходів, спрямованих на організацію життєзабезпечення населення в екстремальних умовах?

32. Хто організовує виконання заходів життєзабезпечення населення в екстремальних умовах і хто є безпосереднім виконавцем цих заходів?

33. Чим визначається порядок забезпечення населення продуктами, водою і предметами першої необхідності в умовах надзвичайних ситуаціях?

34. Хто здійснює забезпечення населення продуктами харчування і предметами першої необхідності?

35. Як організовується харчування в осередках ураження надзвичайних ситуацій?

36. На кого покладається комунально-побутове та медичне обслуговування в районах розміщення людей?

Практичне заняття 8

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту для економічного профіля.

 1. Економіка катастроф?
 2. Критерії відбору інвестиційних проектів невиробничого призначення?
 3. Критерії відбору інвестиційних проектів виробничого призначення?
 4. Процедура оцінки та проведення конкурентного відбору інвестиційних проектів?
 5. Що таке бути зазначено в протоколі рішенням при результати конкурсу?
 6. Яке рішення приймає замовник в особі Міністрів МНС або його першого заступника під час розгляду результатів конкурсу?
 7. В яких випадках конкурс може бути оголошено таким, що не відбувся?
 8. Що таке бізнес план інвестиційного проекту?
 9. Назвіть етапи підготовки проекту, результати яких визначаються в бізнес – плані?
 10. Якою мовою повинен бути написаний бізнес – плані?
 11. Структура бізнес – плану інвестиційного проекту?
 12. Життєвий цикл інвестиційного проекту?
 13. З яких окремих фаз складається цикл інвестиційного проекту?
 14. Що включає аналіз соціально – економічного стану та потенційних небезпек техногенного та природного характеру регіону?
 15. Які стадії включає оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) ?
 16. Види еколого – екологічного аналізу при розробці систем ОВНС і що вони передбачають?