Детермінізм і категорії обумовленості буття, страница 8

джерелоРавнобедренный треугольник: Три
єдність
Єдність законів діалектики. Світ є завжди єдиним, і у ньому все поєднано. Універсальні закони діалектики стосуються саме цієї єдності. Основні закони діалектики - це закони Всеєдності, це один закон, але в трьох аспектах (як і Бог – один, але у трьох іпостасях).

механізм
характер
 


Нема трьох законів, є три грані, три аспекти одного й того ж. Аспекти такі: джерело, механізм і характер взаємного зв’язку і розвитку. Не окремо розвитку й окремо зв’язку, бо й вони – моменти єдиного. Розвиток – це зв’язок у часі, зв’язок – це результат попереднього розвитку. Джерело вказує на момент, який показує чому відбувається розвиток, чому все зв’язане? Механізм вказує на момент, який показує як, яким чином відбувається розвиток? Який зв’язок його забезпечує? Характер розвитку ілюструє залежність між тим, що було і що стало в результаті перетворень, тенденцію подальших змін. Адже нічого нікуди не дівається, все тільки трансформується. Існує єдність того, що було і того, що стало, того, що колись стане. Характер розвитку відповідає на питання: який зв’язок “нового” й “старого”, минулого, теперішнього й майбутнього ?

(Закони розвитку і взаємодії (закони діалектики) – всезагальні: не існує у світі нічого такого, що не підкорялося б цим законам. Вони загальні всьому. І об’єктивні, тобто від волі будь-кого незалежні. Єдність законів діалектики обумовлена єдністю самого буття світу (все, що є у світі, тому є, було і буде, що є все інше, чим воно обумовлене і з чим пов’язане)..