Детермінізм і категорії обумовленості буття, страница 15

5.   Наука осягає закони природи, суспільства, психології, мислення. Що ж таке “закон”? Дайте визначення “закону”.

6.  Назвіть і розкрийте зміст основних законів розвитку і взаємодії (законів діалектики).

7.  Назвіть відомі моделі історичного розвитку: їхня подібність і відмінність.

8.  Розкрийте зв’язок категорій “прогресу” і “регресу”.

9.  Дайте визначення поняттям “еволюція”, “революція”, “інволюція”, “коеволюція”.

10.  Мінливе і стабільне у розвитку: чим на вашу думку вони забезпечуються?