Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу «Фінансовий менеджмент»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківських національний економічний університет

Методичні рекомендації

до виконання контрольних робіт з

курсу «ФІНАНСОВИЙ МЕНДЖМЕНТ»  для студентів спеціальностей 8.050104, 8.050105

заочної форми навчання

Харків, ХНЕУ, 2005

Вступ

Фінансовий менеджмент – це система методів та засобів управління формуванням, розподілом та використанням  фінансових ресурсів  та  оптимізації руху грошових коштів. Основною метою  дисципліни "Фінансовий менеджмент"  є оволодіння студентами знаннями сучасних методів управління фінансами, освоєння логіки прийняття управлінських рішень з використанням сучасних фінансових  інструментів  аналізу, планування та прогнозування, якими користується  світова та вітчизняна практика господарювання.

Загальний курс підготовки студентів за даною дисципліною  включає тематику, передбачену навчальною програмою. В  ході оволодіння теоретичними знаннями студент ознайомлюється з основними категоріями, проблемами та науково-методичними підходами щодо управління такого специфічного об’єкта, як фінанси підприємства, вивчає логіку та закономірності розвитку науки “Фінансовий менеджмент.” Обов’язковою складовою вивчення дисципліни є закріплення матеріалу шляхом розв’язання практичних завдань, які носять ситуаційний характер, потребують застосування творчого аналітичного мислення,  та вимагають за результатами розрахунків визначати позитивні чи негативні тенденції з приводу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства. Особливо важливо студентам здобути навички виконання альтернативних розрахунків, робити за їх результатами обґрунтовані, об’єктивні висновки.

Пропоновані студентам  практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання представлені за темами робочої програми виконуються з використанням коефіцієнтів, що корегують вихідні дані для кожного завдання. Це забезпечує індивідуальність як практичних розрахунків, так і  формулювання відповідних висновків за їх результатами.

Тема 1. Теоретичні і організаційні основи фінансового менеджменту

Задача 1

Ви єдиний власник малого підприємства, що надає побутові послуги населенню. На підприємстві працює 8 осіб, щорічний виторг складає В тис. грн. , поточні зобов'язання складають Т  тис. грн. і сумарні активи – А тис. грн. Ви володієте власним капіталом у розмірі Д тис. грн. і у вас є зобов'язання некомерційного характеру на суму Н тис грн. (заставна на нерухомість). Один із ваших співробітників запропонував цікаву комерційну ідею і претендує на справедливу частку у вашому підприємстві. Для прийняття такої пропозиції вам належить реорганізувати підприємство і перереєструвати його у формі товариства чи корпорації, де ваш партнер отримає свій пакет акцій на суму П тис. грн.

Необхідно визначити:

1)  максимальну суму збитків, яку ви можете понести у випадку судового процесу (позов на суму К тис. грн.), залишаючись одноосібним власником підприємства;

2)  яким буде рівень вашого ризику в умовах товариства, і яким чином ваш партнер розподілить з вами цей ризик.

3)  яким буде рівень ризику в умовах корпорації (акціонерного товариства).

Методичні рекомендації:

1. Для підготовки відповіді необхідно вивчити Закон України "Про господарські товариства" у частині відповідальності власників підприємств за їхніми зобов'язаннями.

2. При розрахунках варто зважити на те, що до суми власного капіталу входить  капітал, вкладений  засновниками у фірму.

Тема 2: Фактор часу і вартість грошей

Задача 2

Виконайте розрахунки, занесіть їх в подану далі табл. 1 та проаналізуйте результати за такими показниками:

- загальна майбутня вартість кожного потоку (FV) через 5 років при ставці 10 % річних;

- теперішня вартість  (РV) кожного потоку при ставці 14 % річних.

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунків

Потік грошових коштів

Рік

1-ий

2-ий

3-ій

4-ий

5-ий

А

А1

А2

А3

А4

А5

В

В1

В2

В3

В4

В5

К

К1

К2

К3

К4

К5

Д

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

Методичні рекомендації:

1. Майбутня вартість потоків грошових коштів FV розраховується за формулою:

FV = Xo·(1+r)n,                          (1)

де Xo - сума, внесена на початку терміну;

r –  річна процентна ставка (позичковий відсоток);

n – число років.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
276 Kb
Скачали:
0