Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство науки та освіти України

Харківський національний економічний університет

Кафедра фінансів

Індивідуальне завдання

З курсу: Фінансовий менеджмент

Виконала:

студентка 5 курсу 3 групи

фінансового факультету                                                                Ігнатьєва А. А.

Перевірив:

викладач                                                                                          Орєхова К. В.  

Харків 2006

Зміст:

Вступ.................................................................................................................3

1. Рух грошових коштів підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр........4

2. Фінансовий стан підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр................

3. Оборотний капітал. Модель управління оборотним капіталом на підприємстві „Турбоатом”, 2002-2004 рр................................................................

Висновки..........................................................................................................

Вступ

У кожного підприємства буде успішною діяльність, якщо воно буде правильно розпоряджатися своїми власними та позиковими коштами. Для цього і служить фінансовий менеджмент.

Успішний фінансовий менеджер знає:

-  куди і як правильно використати капітал;

-  що зробити, щоб підняти рентабельність діяльності підприємства, рентабельність активів;

-  прогнозувати грошові потоки, їх рух;

-  прогнозувати банкрутство та інш.

Тому завданням індивідуальної роботи полягає в тому, щоб ми, як майбутні фінансові менеджери вміли аналізувати фінансовий стан підприємства, моделювати управління оборотним капіталом, виявляли „вузькі” місця у підприємства та виводили з них підприємство, аналізували рух грошових потоків та робили висновки щодо діяльності підприємства взагалі.

1. Рух грошових коштів підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

Господарська діяльність підприємства зв’язана з рухом грошових кошт. Кожна господарсько операція викликає або поступлення, або витрати у грошових кошт. Грошові кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  

У таблиці1.1. представлю агрегований баланс підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр., за допомогою якого потім складемо звіт про рух грошових коштів:

Таблиця 1.1. Агрегований баланс підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

Стаття  балансу

2002 рік

2003 рік

Відхилення

2004 рік

Відхилення

Актив

тис.грн. 

тис.грн. 

у % 

 тис.грн.

у % 

1.Грошові кошти та їх еквіваленти

3061

3941

880

10763

6822

2. Векселя отримані

4003

4442

439

4656

214

3. Дебіторська заборгованість за товари та послуги

54526

33095

-21431

42582

9487

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками

5470

4380

-1090

8688

4308

5. Інша дебіторська заборгованість

2241

13953

11712

4113

-9840

6. Поточні фінансові інвестиції

5062

0

-5062

37493

37493

7. Інші оборотні активи

2917

1297

-1620

2011

714

8. Запаси

91909

96774

4865

150819

54045

9. Витрати майбутніх періодів

98

4

-94

232

228

10. Необоротні активи

260536

249090

-11446

227108

-21982

Всього

429823

406976

-22847

488465

81489

Пасив

1. Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

0

2. Векселя видані

2974

2095

-879

1931

-164

3. Кредиторська заборгованість за товари, послуги

11330

6815

-4515

7894

1079

4. Кредиторська заборгованість за розрахунками

42157

18803

-23354

34036

15233

5. Інші поточні зобов'язання

5561

3810

-1751

3522

-288

6. Забезпечення наступних витрат і платежів

232

247

15

358

111

7. Довгострокові зобов'язання

1586

540

-1046

8378

7838

8. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

0

0

9. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

10. Власний капітал

365983

374666

8683

432346

57680

Всього

429823

406976

-22847

488465

81489

Похожие материалы

Информация о работе