Маркетингові стратегії щодо збуту і розподілу, страница 5

Ê стратегія “один на один” полягає в тому, що до кожного товару прикріплюється ярлик, що складається з двох частин. Після продажу одна частина відривається і оправляється на склад підприємства-продавця, а інша залишається у продавця як звітний документ. Відповідно до кількості перших частин ярлика поповнюється склад продавця товаром. Ця стратегія дозволяє значно знизити витрати часу на бухгалтерські операції, а товарні запаси підтримувати на оптимальному рівні.

В процесі маркетингового контролю товарних запасів встановлюється відхилення фактичних запасів від встановлених нормативів, найбільш поширеними причинами якого є:

-  зміни попиту покупців;

-  помилки комерційної служби у визначенні попиту на товари;

-  низька якість товарів, внаслідок чого покупці відмовляються від їх придбання;

-  недопостачання товарів постачальниками;

-  нерівномірність і неритмічність надходження товарів.

За матеріалами маркетингового контролю і встановленими відхиленнями товарних запасів від нормативів поводиться їх регулювання, тобто приймаються і реалізуються управлінсько-комерційні рішення щодо нормалізації товарних запасів.

Для попередження і ліквідації дефіциту товарів слід:

P  вияснити причини його утворення;

P  проводити пошук альтернативних джерел закупівель;

P  здійснювати додаткові оптові закупівлі.

При утворенні наднормативних товарних запасів здійснюють заходи щодо їх ліквідації, основними з яких є:

P  припинення завезення товарів, що не користуються попитом;

P  прийняття заходів щодо активізації продажу товарів;

P  оперативне маневрування товарними запасами;

P  посилення впливу на постачальників щодо поліпшення якості і асортименту товарів, зниження цін на них.

4  Методика стратегічної оцінки договірної політики

підприємства

Приступаючи до вивчення четвертого питання змістового модуля, магістрантам і студентам слід засвоїти, що методика стратегічної оцінки постачальників містить наступні етапи:

1)  групуються постачальники досліджуваних підприємств-контрагентів за товарами (товарними групами) – таблиця 71;   

2)  формуються експертні групи, що здійснюють оцінку;      

3)  експертна оцінка показників конкурентної сили і привабливості кожного постачальника, що досліджується, здійснюється в балах за п'ятибальною шкалою (1- найнижча оцінка; 5- найвища оцінка);

4)  координати для побудування стратегічної карти постачальників розраховуються для кожного постачальника шляхом знаходження середньої величини показників конкурентної сили і показників привабливості (відповідно формули 9 і 10 таблиці 72);

Таблиця 71 - Стратегічна оцінка постачальників товарів

Найменування товару, що постачається

Підприємства-контрагенти договірних відносин

Постачальники-контрагенти

Конкурентна сила

постачальника, бали

Стратегічна привабливість

постачальника, бали

Репутація та імідж

Рівень каналу розподілу

Територіальна доступність

Рівень спеціалізації

Зацікавленість у довгостроковій роботі з підприємством-контрагентом

Важливість для постачальника розміру партії замовлення

Асортимент

Координата для побудування карти постачальників-контрагентів досліджуваних підприємств

Порівняльні виробничі можливості

Ціни на товари, що закуповуються

Надійність постачальника

Якість товарів (чи відповідає якість товарів попиту споживачів)

Гарантії якості

Умови постачання і форма розрахунків

Інтервал постачання

Додаткові послуги

Фінансові умови

Можливі фінансові пільги

Можливості централізованої доставки товарів

Координата для побудування карти постачальників - контрагентів досліджуваних підприємств

Підприємство 1

Постачальник 1.1

Постачальник 1.2

Постачальник 1+п

Координата (усереднена) для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики

Підприємство 2

Постачальник 2.1

Постачальник 2.2

Постачальник 2+п

Координата (усереднена) для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики