Характеристика й аналіз об'єкту виробництва гусеничного трактора Т-150. Розрахунок деталі «Валик ВВП 151.37.429-1.», страница 3

Валик відбору потужності працює на розтягання й на стиск. Він перебуває в корпусі кришки качани включення насоса. Служить він для  включення привода насоса навішення й для з'єднання вала насоса й вала шестірні привода. Фіксація положення качани включення здійснюється за допомогою кульки й пружини. Водій впливає на ручку включення. Ручка включення однією частиною впирається в кришку роздавальної коробки, а середньою частиною пов'язана з віссю важеля. Зусилля віддається через цю вісь на валик. Валик жорстко пов'язаний з вилкою переміщення зубчастої муфти. І завдання цього привода перемістити цю муфту, так щоб  або розімкнути зв'язок з насосом або замкнути її. Основне завдання валика забезпечення орієнтації качани включення й фіксація його в певнім положенні. Валик фіксує два виточення у включеному або у виключеному положенні. А також він забезпечує рух вилки строго паралельно осі обертання. З'єднання корпуса й валика повинне бути гермететично, інакше буде надлишковий тиск, нагріватися масло й пари виходять назовні, і утворюється бруд, пил.

1.4 Обґрунтування   та   технологічна   характеристика   прийнятого   типу виробництва. 

 Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу. Найбільше поширення серійне виробництво має в машинобудуванні й металообробці. Випуск продукції виробляється стосовно до виробів серіями, а стосовно деталей - партіями. Виготовлення серій виробів одного типорозміру звичайно повторюється через регулярні проміжки часу. При повторних запусках серій машин часто вносяться зміни в конструкторську й технологічну підготовку виробництва, організацію робочих місць, підвищується кваліфікація робітників. Серійне виробництво дозволяє уніфікувати конструкції деталей, виробів, домагатися типізації технологічних процесів й оснащення.

  Залежно від розміру серії розрізняють крупносерийное, среднесерийное й дрібносерійне виробництва.

  При крупносерийном виробництві продукція виготовляється безупинно більшим обсягом протягом періоду, що перевищує, як правило, рік. Підприємство спеціалізується на випуску повністю відпрацьованих видів продукції або окремих вузлів і деталей. Цехи підприємства спеціалізуються по предметній ознаці, а робітники місця — по однорідних операціях. На такому виробництві широко використаються спеціалізоване встаткування, потокові лінії й засоби автоматизації (конвейеры, живильники й т.п.). Крупносерийное виробництво дозволяє організувати на науковій основі всі підготовчі операції, виділяючи їх у самостійний етап. До групи підготовчих операцій ставляться конструювання виробу, його окремих деталей, розробка нових технологічних процесів, виготовлення інструмента й пристосувань. Крупносерийное виробництво за своїм характером наближається до масового виробництва.

  При среднесерийном виробництві спеціалізація обмежується більше вузькою номенклатурою, а виробничі лінії й цехи мають предметну й технологічну спеціалізацію. Підготовка виробництва, як правило, також виділяється з основного виробничого процесу. До среднесерийному виробництва ставляться, наприклад, верстатобудування й двигателестроение, багато видів прокату чорних і кольорових металів.

  Дрібносерійне виробництво — перехідна форма від одиничного виробництва до випуску продукції дрібними серіями. Виготовлення виробів або окремих деталей, як правило, не повторюється. Розмір серій нестійкий, а збут обмежений наявними замовленнями або договорами. Із цієї причини порівняно швидко припиняється виготовлення одних видів продукції й налагоджується освоєння нових. До дрібносерійного можна віднести виробництво деяких видів прокату й сплавів спеціального призначення, невеликих партій виробів, машин, призначених для експериментування в різних умовах, і т.д. Дрібносерійне виробництво відрізняється від досвідченого виробництва, продукція якого, як правило, обмежується виготовленням одного зразка.