Пректування автомата бортикошліфувального. Міцнісний та динамічний аналізи його вузлів

Страницы работы

Содержание работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кожемякін Олег Сергійович

Реферат

до дипломної роботи

на тему:

Пректування автомата бортикошліфувального. Міцнісний та динамічний Аналізи його вузлів.

Спеціальність 6.0804 – комп’ютерні науки

 Харків – 2010


ЗМІСТ

Вступ                                                                                                                      4

1.

Літературний огляд ………………………………………………………..5

1.1   Історія САПР…………………………………………………………..5

1.2   Огляд машинобудівних САПР…………………………………….....6

1.3   Огляд програмних комплексів, які застосовувались в роботі……13

1.3.1 Pro/ENGINEER………………………………………………...13

1.3.2. GID……………………………………………………………..13

1.3.3 CalculiX………………………………………………………...14

2.

Постановка задачі.………………..……………………………………... 15

2.1  Предмет дослідження і його функціональне призначення………. 15

2.2  Ескіз досліджуваного елемента конструкції……………………….16

2.3 Параметри, які необхідно отримати в результаті дослідження…... 17

3.

Теоретичні засади рішення ……………………………………...…...….18

4.

Практична реалізація.…………………………………………………….21

4.1 Проектування автомата бортикошліфувального…………………...21

4.2 Написання програми інтеграції GID та CalculiX…………………...30

4.2.1 Про програму...………………………………………………....30

4.2.2 Алгоритм………………………………………………………...31

4.2.3 Інтерфейс……………………………………………………….32

4.3 Розрахунок шліфувального круга на статичну міцність…………...37

4.3.1 Розрахунок шліфувального круга під дією

інерційних сил……………………………………………………....37

4.3.2 Розрахунок шліфувального круга під дією навантаження при упорі круга у шліфуємо поверхню…………...39

4.3.3 Розрахунок власних частот і форм коливань шпинделя шліфувальної бабки із встановленими на нього фланцем шліфувального круга та шліфувальним кругом………………………………………………40

5.

Аналіз результатів.………………………………………...………...........41

5.1 Аналіз розрахунку шліфувального круга під дією

інерційних сил………………………………………………………….....41

5.2 Аналіз розрахунку шліфувального круга під дією навантаження при упорі круга у шліфуємо поверхню…………………46

5.3 Аналіз розрахунку власних частот і форм коливань шпинделя шліфувальної бабки із встановленими на нього фланцем шліфувального круга та шліфувальним кругом……………...50

Висновки…………………………………………………………......................54

Список джерел інформації……………………………………………….……55


ВСТУП

На сучасному етапі для розвитку технологій є можливість скорочення строків затрачуваних на розробку нових виробів та підвищити якість та ефективність проектування. Для цього розробляються програмні продукти, що дозволяють автоматизувати проектування й розрахунок нових виробів. Це дозволяє скоротити весь процес від моменту постановки технічного завдання до моменту початку виготовлення готової продукції.

В наш час широко впроваджуються параметричні системи тривимірного твердотільного моделювання, орієнтовані на машинобудування і приладобудування. Нажаль, лише деякі з них володіють ефективними засобами геометричного моделювання та ще менша кількість систем здатне довести виріб до фактичного виробництва.

Pro/ENGINEER - одна з найбільш визнаних у світі інтегрованих інтелектуальних систем автоматизованого проектування, створена компанією РТС (Parametric Technology Corporation) - являє собою потужний пакет твердотільного тривимірного параметричного моделювання, тому й був обраний для виконання даної роботи.


ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1  Історія САПР

Під терміном “САПР для машинобудування ” звичайно маються на увазі пакети, що виконують функції CAD/CAM/CAE/PDM, тобто автоматизованого проектування, підготовки виробництва й конструювання, а також керування інженерними даними. Перші CAD- Системи з'явилися ще на зорі обчислювальної техніки — в 60- х роках. Саме тоді в компанії General Motors була розроблена інтерактивна графічна система підготовки виробництва, а в 1971- м її творець — доктор Патрик Хэнретти (його називають батьком САПР) — заснував компанію Manufacturing and Consulting Services (MCS), що зробила величезний вплив на розвиток цієї галузі. На думку аналітиків, ідеї MCS склали основу майже 70% сучасних САПР. НА початку 80- х, коли обчислювальна потужність комп'ютерів значно виросла, на сцену вийшли перші CAM- Пакети, що дозволяють частково автоматизувати процес виробництва за допомогою програм для верстатів зі ЧПУ, і CAE- Продукти, призначені для аналізу складних конструкцій [1].

Таким чином, до середини 80- х системи САПР для машинобудування знайшли форму, яка існує й зараз. Але найбільш бурхливий розвиток відбувався протягом 90-х років — на той час на поле вийшли нові гравці “середньої вагової категорії”. Посилення конкуренції стимулювало вдосконалювання продуктів: завдяки зручному графічному інтерфейсу значно спростилося їхнє використання, з'явилися нові механізми твердотільного моделювання ACIS і Parasolid, які зараз використовуються в багатьох ведучих САПР, значно розширилися функціональні можливості.

Похожие материалы

Информация о работе