Пректування автомата бортикошліфувального. Міцнісний та динамічний аналізи його вузлів, страница 10

Перевіркарезультатів.

Проводимо аналогічний розрахунок в іншому скінчено-елементному програмному комплексі (COSMOS).

Як бачимо у розрахунку розходження приблизно дорівнюють 10%    (Рис. 5.13, 5.14).


Рисунок 5.9 - Переміщення вздовж вісі х (вісь обертання круга)

Рисунок 5.10 - Переміщення вздовж вісі у

(у точці дотику - напрям до центру круга)

Рисунок 5.11 - Переміщення вздовж вісі z

(у точці дотику - напрям проти обертання круга)

Рисунок 5.12 - Напруження по Мізесу


Рисунок 5.13 - Загальні переміщення (COSMOS)

Рисунок 5.14 - Напруження по Мізесу


5.3 Аналіз розрахунку власних частот і форм коливань шпинделя шліфувальної бабки із встановленими на нього фланцем шліфувального круга та шліфувальним кругом.

Проводився розрахунок власних частот форм коливань шпинделя шліфувальної бабки із встановленими на нього фланцем шліфувального круга та шліфувальним кругом.

Із розрахунків видно Рис (5.15-5.18), що перша власна частота коливань - 367 Гц, при тому що шпиндель працює у діапазоні 26-36 Гц. Тобто при роботі даний елемент не проходить жодної резонансної частоти. З цього можна зробити висновок, що під час усього часу роботи цей елемент не буде працювати на частотах близьких до резонансних.

Перевіркарезультатів.

Проводимо аналогічний розрахунок в іншому скінчено-елементному програмному комплексі (COSMOS). Перевірочний розрахунок проводимо лише для перших трьох частот.

Як бачимо у розрахунку на першій частоті розходження  не перевищує 4,5%, на другій і третьої частоти розходження приблизно дорівнюють 5% (Рис. 5.19, 5.20).


Рисунок 5.15 - Перша форма коливань на частоті 367 Гц

Рисунок 5.16 - Друга та третя форма коливань на частоті 451,6 Гц

Рисунок 5.17 - Четверта форма коливань на частоті 1158,4 Гц

Рисунок 5.18 - П’ята форма коливань на частоті 1224Гц


Рисунок 5.19 - Перша форма коливань на частоті 352,5 Гц (COSMOS)

Рисунок 5.20 - Друга та третя форма коливань на частоті 430 Гц (COSMOS)
ВИСНОВОК

Під час виконання роботі були зроблені тривимірні моделі та креслення основних елементів автомата бортикошліфувального ХШ4-104Ф2Н121. Також буда написана програма, яка дозволила, використовуючи дві безплатні програми Gid (як пре-процессор) та CalculiX (як розрахунковий модуль та пост-процессор), зробити міцнісний та динамічний аналізи най навантажених елементів верстата.

Результати розрахунку статичної міцності шліфувального круга показують, що напруги від інерційного навантаження та навантаження при упорі круга у шліфуємо поверхню невеликі в порівнянні із допустимими. Тому робимо висновок, що руйнування шліфувального круга під час роботі можливе лише за недопустимих умов роботи або за наявності дефектів.

При аналізи власних форм коливань шпинделя шліфувальної бабки із встановленим на нього фланцем шліфувального круга, та шліфувальним кругом було встановлено, що перша резонна частота – приблизно 367 Гц, при тому, що робоча частота обертання шпинделя не перевищує 36 Гц. Тобто при роботі даний елемент не проходить жодної резонансної частоти. З цього можна зробити висновок, що під час усього часу роботи цей елемент не буде працювати на частотах близьких до резонансних.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1.Кунву Ли.  Основы САПР (CAD/CAM/CAE) - 2004.

2. А. Буланов. Pro/ENGINEER Wildfire 3.0. Первые шаги для новых пользователе. – Москва. 2008.

3. А.А. Алямовский. SolidWorks/COSMOSWorks: Инженерный анализ методом конечных элементов. – ДМК Пресс · 2004

4. Ж. Деклау. Метод конечных элементов. – Москва: "Мир" 1976.

5. Р. Галлагер. Метод конечных элементов. – Москва: "Мир" 1984.

6. Норенков И.П.  Основы автоматизированного проектирования. Учебник для вузов – МГТУ имени Н.Э. Баумана · 2002

7. М.А. Минеев. Pro/ENGINEER Wildfire 2.0, 3.0, 4.0. Самоучитель. – Санкт-Петербург: "Наука и техника". 2008.

8. Чемоданова Т.В. Pro/Engineer: деталь, сборка,чертеж – BHV-СПб · 2003

9. GID Manual.

10. CalculiX Help.