Пректування автомата бортикошліфувального. Міцнісний та динамічний аналізи його вузлів, страница 5

В 1976 р. розроблений комплекс DYNA3D (пізніше названий LS-DYNA), призначений для аналізу ударно-контактних взаємодій деформуємих структур.

До лідерів програм CAE слід віднести також комплекс Ansys. Цікаво відзначити, що в 2000 р. за допомогою засобів багатоаспектного моделювання, реалізованих в Ansys, продемонстрована можливість спільного моделювання електромагнітних, механічних і теплових процесів при проектуванні мікроелектромеханічних пристроїв.

Світовим лідером серед програм аналізу на макрорівні вважається комплекс Adams, розроблений, що й розвивається компанією Mechanical Dynamics Inc. (MDI). Компанія створена в 1977 р. Основне призначення Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems) — кінематичний і динамічний аналіз механічних систем з автоматичним формуванням і рішенням рівнянь руху.

Для проектування систем, функціонування яких засновано на взаємовпливі процесів різної фізичної природи, важливе значення має можливість багатоаспектного моделювання. Теоретичні основи багатоаспектного моделювання на базі аналогій фізичних величин розглядалися Г.Ольсоном (1947 р.), В.П.Сигорским (1975 р.) і були реалізовані в програмах моделювання ПА6 — ПА9, розроблених у МВТУ ім. Н.Є.Бауманабатмана в 80- і роки. Основні положення багатоаспектного моделювання в 1999 р. були закріплені у стандарті IEEE, присвяченому мові VHDL-AMS [6].


1.3 Огляд програмних комплексів, які застосовувались в роботі

1.3.1 Pro/ENGINEER

Pro/ENGINEER Wildfire - потужна система твердотільного моделювання, що використовується для створення 3D моделей деталей і зборок. У процесі проектування деталей можуть бути задіяні також і інші модулі Pro/ENGINEER, наприклад креслярський модуль, модуль маршрутизації проводки, модуль листового заліза, технологічні модулі і тд [7]. Система може створювати моделі з різним типом геометрії - твердотільної, поверхневої, комбінованою. Геометрія моделі складається з блоків, подібно до будівлі, що складається з цеглинок. Кожен такий «цеглинка» носить назву Фічер. Це справедливо як для деталей, так і для збірок, тільки збірка, в першу чергу, буде складатися з компонентів (деталей і підзборок) [8].

Фундаментальні основи системи:

·  Твердотільні (Solid) моделювання.

·  Геометрія, базована на Фічерах (конструктивних елементах).

·  Параметризація.

·  Відношення Батько-Нащадок.

·  Асоціативність.

·  Модель, як основний засіб передачі конструкторської інформації.

1.3.2. GID

GID була розроблена в якості універсальних, адаптивних і зручний графічний інтерфейс користувача для геометричного моделювання, введення даних та візуалізації результатів по всіх видах програм чисельного моделювання. Типові проблеми, які можуть бути успішно вирішені за допомогою GID у більшості випадків включають у тверду і будівельну механіки, гідродинаміку, електромагнетизм, теплопередачу, геомеханіку і т.д., використовуючи метод скінчених елементів, скінчених об'ємів, скінченних різниць [9].

GID є ідеальним для використання в багатокористувацької середовищі, в університети, дослідницькі центри та підприємства з розробки та застосування різними програмами чисельного моделювання.

Універсальна: GID є ідеальним для отримання всієї інформації (структурованих і неструктурованих сіток, меж та умов навантаження, типів матеріалів, візуалізація результатів і т.д.), необхідні для аналізу будь-яких проблем в галузі науки і техніки за допомогою чисельних методів.

Адаптивна: GID дуже легко адаптуватися до будь-якої цифровий код симуляції. Справді, GID може бути визначена користувачем для читання і запису даних у необмеженій кількості форматів. Різні меню для введення даних і візуалізації результатів можуть бути адаптовані до конкретних потреб і побажань користувачів.

Дружня: розробка GID були зосереджені на задоволенні потреб користувачів і по простоті, швидкості, ефективності і точності на вході підготовки даних та візуалізації результатів.