Розрахунок режимів різання за нормативами і аналітичним методом

Страницы работы

Содержание работы

        5.Розрахунокрежимів різання

5.1 Загальні положення розрахунку режимів різання

При призначенні режимів різання враховують характер обробки, тип та розміри інструменту, матеріал його ріжучої частини, матеріал та стан заготовки, тип і стан обладнання.

Елементи режиму різання зазвичай встановлюють у послідовності, вказаній нижче.

Глибина різання t: при чорновій (попередній) обробці по можливості призначають максимальну, рівну усьому припуску на обробку або більшій його частині; при чистовій (кінцевій) обробці – в залежності від вимог по точності та шорсткості оброблюваної поверхні.

Подача S: при чорновій обробці обирають максимально можливу подачу, виходячи з жорсткості та міцності системи ВПІД, потужності приводу верстата, міцності твердосплавної пластини та інших обмежуючих факторів; при чистовій обробці – в залежності від потрібної ступені точності та шорсткості оброблюємої поверхні.

Швидкість різання v: розраховують за емпіричними формулами, встановленими для кожного виду обробки.

5.2 Розрахунок режимів різання за нормативами

Для розрахунку режимів різання даним способом обираємо фрезерно – центрувальну операцію. Необхідно поетапно розрахувати складальні характеристики та звести отриманні данні у таблицю 5.1. Для розрахунку фрезерно – центрувальної операції розрахунок режимів різання поділяють на два етапи, спочатку розраховують параметри обробки для фрезерування торців, а потім визначають режими обробки для свердлення центрувальних отворів. Розрахований операційний час сумують і отримують загальний операційний час на фрезерно – центрувальній операції.

Етап 1. Розраховуємо режими різання для фрезерування торців. Діаметр для обробки торця обираємо Æ 70 мм. Ріжучим інструментом є фреза торцева Æ 200 мм, з твердого сплаву.

Розраховуємо довжину робочого руху інструменту  в мм, та середню ширину фрезерування в мм.

 де:

 - довжина різання,  мм;

 - довжина підводу, врізання та перебігу інструменту, (5) стор 301 – 302, мм,  мм;

 мм.

Визначення рекомендованої подачі на зуб фрези за нормативами, виходячи оброблюємого матеріалу, типу фрези, інструментального матеріалу по (5),стор 85:

мм/зуб.

Визначення стійкості інструменту , за нормативами виходячи з типу фрези (торцева), діаметру мм, інструментального матеріалу, коефіцієнта часу різання:

 де:

- коефіцієнт часу різання,

.

Якщо значення , то його можна не враховувати.

 хв..

Розрахунок швидкості різання  в м/хв., числа обертів шпинделя  в хвилину, хвилинної подачі  в мм/хв..

, де:

- коефіцієнт, який залежить від розмірів обробки:

;

- коефіцієнт, залежний від стану оброблюємої поверхні та її твердості:

;

- коефіцієнт, залежний від стійкості матеріалу та інструменту:

.

 м/хв..

 м/хв..

Визначення числа обертів шпинделя розраховуємо за формулою:

об/хв..

Приймаємо число обертів шпинделя зі стандартного ряду:

 об/хв..

Уточнюємо швидкість різання по прийнятим обертам шпинделя:

 м/хв..

Розраховуємо хвилинну подачу по прийнятому значенню об/хв:

 мм/хв..

Розрахунок основного машинного часу обробки , по прийнятому значенню хвилинної подачі в хвилинах:

 хв..

Виявлення подачі на зуб фрези  в мм/зуб по прийнятим режимам різання:

мм/зуб.

Розрахунок потужності різання  в кВт за наступною формулою:

 де :

- коефіцієнт, який залежить від оброблюємого матеріалу:

;

 - коефіцієнт, який залежить від типу фрези та швидкості різання:

;

 - величина визначаєма по таблиці:

;

 швидкість різання в м/хв.;

- глибина різання,  мм.

 кВт.

Приймаємо  кВт.

Етап 2. Розраховуємо режими різання для центрування торців.

Визначаємо довжину робочого руху інструменту :

 де:

 - довжина різання: мм;

 - довжина підводу, врізання та перебігу інструменту:

 мм;

 мм.

Визначення подачі на оберт шпинделя за нормативами, (5) стор 111:

 мм/об.

Визначення стійкості інструменту  за нормативами в хвилинах:

 де:

- коефіцієнт часу різання:

.

Якщо значення , то його можна не враховувати.

 хв..

Визначення швидкості різання за нормативами:

 де:

- коефіцієнт, який залежить від оброблюємого матеріалу:

;

 - коефіцієнт, який залежить від стійкості інструменту:

;

 - коефіцієнт, який залежить від відношення довжини різання до діаметру свердлення:

;

 м/хв..

 м/хв..

Розрахунок числа обертів шпинделя:

 об/хв.;

Приймаємо число обертів шпинделя зі стандартного ряду:

 об/хв..

Похожие материалы

Информация о работе