Розрахунок режимів різання за нормативами і аналітичним методом

Страницы работы

11 страниц (Word-файл)

Содержание работы

        5.Розрахунокрежимів різання

5.1 Загальні положення розрахунку режимів різання

При призначенні режимів різання враховують характер обробки, тип та розміри інструменту, матеріал його ріжучої частини, матеріал та стан заготовки, тип і стан обладнання.

Елементи режиму різання зазвичай встановлюють у послідовності, вказаній нижче.

Глибина різання t: при чорновій (попередній) обробці по можливості призначають максимальну, рівну усьому припуску на обробку або більшій його частині; при чистовій (кінцевій) обробці – в залежності від вимог по точності та шорсткості оброблюваної поверхні.

Подача S: при чорновій обробці обирають максимально можливу подачу, виходячи з жорсткості та міцності системи ВПІД, потужності приводу верстата, міцності твердосплавної пластини та інших обмежуючих факторів; при чистовій обробці – в залежності від потрібної ступені точності та шорсткості оброблюємої поверхні.

Швидкість різання v: розраховують за емпіричними формулами, встановленими для кожного виду обробки.

5.2 Розрахунок режимів різання за нормативами

Для розрахунку режимів різання даним способом обираємо фрезерно – центрувальну операцію. Необхідно поетапно розрахувати складальні характеристики та звести отриманні данні у таблицю 5.1. Для розрахунку фрезерно – центрувальної операції розрахунок режимів різання поділяють на два етапи, спочатку розраховують параметри обробки для фрезерування торців, а потім визначають режими обробки для свердлення центрувальних отворів. Розрахований операційний час сумують і отримують загальний операційний час на фрезерно – центрувальній операції.

Етап 1. Розраховуємо режими різання для фрезерування торців. Діаметр для обробки торця обираємо Æ 70 мм. Ріжучим інструментом є фреза торцева Æ 200 мм, з твердого сплаву.

Розраховуємо довжину робочого руху інструменту  в мм, та середню ширину фрезерування в мм.

 де:

 - довжина різання,  мм;

 - довжина підводу, врізання та перебігу інструменту, (5) стор 301 – 302, мм,  мм;

 мм.

Визначення рекомендованої подачі на зуб фрези за нормативами, виходячи оброблюємого матеріалу, типу фрези, інструментального матеріалу по (5),стор 85:

мм/зуб.

Визначення стійкості інструменту , за нормативами виходячи з типу фрези (торцева), діаметру мм, інструментального матеріалу, коефіцієнта часу різання:

 де:

- коефіцієнт часу різання,

.

Якщо значення , то його можна не враховувати.

 хв..

Розрахунок швидкості різання  в м/хв., числа обертів шпинделя  в хвилину, хвилинної подачі  в мм/хв..

, де:

- коефіцієнт, який залежить від розмірів обробки:

;

- коефіцієнт, залежний від стану оброблюємої поверхні та її твердості:

;

- коефіцієнт, залежний від стійкості матеріалу та інструменту:

.

 м/хв..

 м/хв..

Визначення числа обертів шпинделя розраховуємо за формулою:

об/хв..

Приймаємо число обертів шпинделя зі стандартного ряду:

 об/хв..

Уточнюємо швидкість різання по прийнятим обертам шпинделя:

 м/хв..

Розраховуємо хвилинну подачу по прийнятому значенню об/хв:

 мм/хв..

Розрахунок основного машинного часу обробки , по прийнятому значенню хвилинної подачі в хвилинах:

 хв..

Виявлення подачі на зуб фрези  в мм/зуб по прийнятим режимам різання:

мм/зуб.

Розрахунок потужності різання  в кВт за наступною формулою:

 де :

- коефіцієнт, який залежить від оброблюємого матеріалу:

;

 - коефіцієнт, який залежить від типу фрези та швидкості різання:

;

 - величина визначаєма по таблиці:

;

 швидкість різання в м/хв.;

- глибина різання,  мм.

 кВт.

Приймаємо  кВт.

Етап 2. Розраховуємо режими різання для центрування торців.

Визначаємо довжину робочого руху інструменту :

 де:

 - довжина різання: мм;

 - довжина підводу, врізання та перебігу інструменту:

 мм;

 мм.

Визначення подачі на оберт шпинделя за нормативами, (5) стор 111:

 мм/об.

Визначення стійкості інструменту  за нормативами в хвилинах:

 де:

- коефіцієнт часу різання:

.

Якщо значення , то його можна не враховувати.

 хв..

Визначення швидкості різання за нормативами:

 де:

- коефіцієнт, який залежить від оброблюємого матеріалу:

;

 - коефіцієнт, який залежить від стійкості інструменту:

;

 - коефіцієнт, який залежить від відношення довжини різання до діаметру свердлення:

;

 м/хв..

 м/хв..

Розрахунок числа обертів шпинделя:

 об/хв.;

Приймаємо число обертів шпинделя зі стандартного ряду:

 об/хв..

Похожие материалы

Информация о работе