Розрахунок режимів різання за нормативами і аналітичним методом, страница 2

Уточнюємо швидкість різання по прийнятому числу обертів шпинделя:

м/хв..

Розрахунок основного машинного часу обробки , по прийнятому значенню обертової подачі в хвилинах:

хв..

Розрахунок потужності різання  в кВт за наступною формулою:

 де:

 - потужність різання за таблицею:

 кВт;

 - коефіцієнт, який залежить від оброблюємого матеріалу:

;

 кВт;

Отримані дані зводимо у таблицю 5.1. Для всіх останніх операцій отриманні режими різання також зводимо у таблицю 5.1, крім операцій, котрі будуть використовуватись у подальших розрахунках режимів різання іншими способами. 

5.3 Розрахунок режимів різання аналітичним методом

Розраховуємо режими різання на горизонтально – свердлильну операцію. При свердленні глибина різання розраховується за формулою:

  мм, де

- діаметр свердлення; мм.

При свердленні отворів без обмежуючих факторів обираємо максимально допустиму за прочністю свердла подачу (5,табл. 25):

 мм/об.

Швидкість різання при свердленні розраховується за формулою:

 м/хв., де :

, , ,  - коефіцієнти та показники ступенів для розрахунку швидкості різання при свердленні, (5, табл.. 28, стор. 278);

- діаметр свердлення,  мм;

 - період стійкості свердла, (5) табл..30, стор. 279;

хв.,

- максимальна подача при чорновій обробці:  

 мм/хв.;

- загальний поправочний коефіцієнт на швидкість різання, враховуючий фактичні умови різання:

,  де:

- коефіцієнт на оброблямий матеріал, (5) табл. 1 – 4: 

, де:

- (5, табл. 2, стор. 262);

 - (5, табл. 6, стор. 262).

 - коефіцієнт на інструментальний матеріал, (5) табл. 6, стор. 263: ;

 -  коефіцієнт, враховуючий глибину свердлення, (5) табл. 31, стор. 280:

.

.

По отриманим даним розраховуємо швидкість різання:

 м/хв..

Знаходимо частоту обертання за формулою:

об/хв..

Приймаємо зі стандартного ряду  об/хв..

Розраховуємо фактичну швидкість різання при свердленні по прийнятому значенню числа обертів:

 м/хв..

Обертовий момент для свердлення розраховуємо по формулі:

 Н·м, де:

, ,  - коефіцієнти при розрахунку обертового моменту при свердленні (5, табл. 32, стор. 281);

По отриманим даним розраховуємо обертовий момент:

 Н·м.

Осьову силу при свердленні розраховуємо по формулі:

 Н., де:

, , - коефіцієнти при розрахунку  осьової сили при свердленні.

Н.

Розраховуємо потужність різання при свердленні по прийнятому значенні числа обертів по формулі:

 кВт,

Розраховуємо операційний час за формулою:

 де:

 - довжина робочого руху інструменту:

 де:

 - довжина різання:  мм;

 - довжина підводу, врізання та перебігу інструменту:

мм;

- довжина додаткових переміщень:

 мм;

 мм.

 хв..

Отримані дані заносимо у таблицю 5.1.

5.4 Розрахунок найвигідніших режимів різання

Для розрахунку обираємо токарну операцію з діаметром обробки Æ90 мм. Розрахунок будемо вести за таблицями, користуючись довідниками.

Глибина різання мало впливає на стійкість інструменту та швидкість різання, тому назначаємо максимально можливу глибину різання:

мм.

Подачу обираємо в залежності від заданої чистоти поверхні, (6) стор 62, карта 5. Для даної чистоти обробки рекомендується подача 0,6 – 0,7 мм/об. Приймаємо подачу мм/об.

Обрану подачу уточнюємо шляхом множення її на поправочні коефіцієнти:

 - поправочний коефіцієнт на обробляємий матеріал:

.

 - поправочний коефіцієнт на радіус при вершині різця:

.

Розраховуємо подачу з урахуванням поправочних коефіцієнтів:

 мм/об.

Приймаємо за верстатом:

мм/об.

Швидкість різання обираємо по (6) стор 67, карта 7 в залежності від глибини різання, подачі та від міцності оброблюємого матеріалу. Прийнятих значень глибини різання та подачі в таблиці нема, то користуємось найближчими значеннями. Глибина різання , подача - .

 м/хв.

Величину вибраної по таблиці швидкості різання уточнюємо користуючись поправочними коефіцієнтами:

; ; ; ; ; ;

; ; .

Необхідно вивести поправочні коефіцієнти на глибину різання та на подачу, тому що в таблиці не було точних значень.

;

;

Маючи ці дані, знаходимо загальний поправочний коефіцієнт :

;

.

Визначаємо швидкість різання :

;

 м/хв..

По знайденій швидкості різання знаходимо число обертів:

;

об/хв..

Корегуємо за верстатом та отримуємо об/хв..

Уточнюємо швидкість різання по прийнятому числу обертів:

м/хв..

Розраховуємо необхідну потужність різання:

;

 кГ;

По отриманому значенню сили різання знаходимо потужність різання:

 кВт.

Потужність верстата достатня для реалізації обробки .