Дослідження й оптимізація параметрів зчленованої стріли портального крана

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ПРИАЗОВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

В.А.Міхєєв, В.Т.Власов

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи №4

«Дослідження й оптимізація параметрів зчленованої стріли портального крана»

  за курсом  «СПЕЦІАЛЬНІ  КРАНИ»

для студентів фаху 7.090.214 денної та заочної форм навчання

З а т в е р д ж е н о

на засіданні кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин.

Протокол №6 від 27.11.2007 р.

МАРІУПОЛЬ  ПДТУ  2007

УДК 621.874 (07)

Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 «Дослідження й оптимізація параметрів зчленованої стріли портального крана» за курсом «Спеціальні крани» (для студентів фаху 7.090.214 денної та заочної форм навчання) / Упор. В.А.Міхєєв, В.Т.Власов - Маріуполь: ПДТУ, 2007. -  14 с.

Викладені методичні вказівки по виконанню й оформленню лабораторної роботи. Наведені основні теоретичні положення, дається опис установки, порядок виконання роботи.

Упорядники:              В.А.Міхєєв,  доц.

В.Т.Власов,   доц.

Відповідальний

            за випуск:                   В.В.Суглобов, проф.

Лабораторна робота № 4

Дослідження й оптимізація параметрів зчленованої стріли портального крана

1. Мета роботи

Вивчити конструкції зчленованих стріл портальных кранів і критерії їхньої оптимізації; на експериментальній установці виявити вплив геометричних співвідношень елементів стрілової системи, координат кріплення шарнірів стріли і відтяжки на траєкторію переміщення вантажу при зміні вильоту стріли; одержати навики оптимізації конструкції зчленованої стріли портального крана.

2. Теоретичні положення

Портальні крани є повноповоротними стріловими кранами, поворотна частина яких установлена на порталі, що пересувається по рейках, прокладених на землі.

Похожие материалы

Информация о работе