Дослідження й оптимізація параметрів зчленованої стріли портального крана, страница 2

Зміна вильоту стріли у портальних кранів є робочим, а не установним рухом, тобто виконується з вантажем при високих швидкостях його горизонтального переміщення.

Робочий характер зміни вильоту визначає дві найважливіших вимоги до стрілових устроїв:

1. Стріловий устрій повинний бути урівноважений щодо осі хитання стріли.

2. Вантаж при зміні вильоту повинний переміщуватися по траєкторії, що мало відхиляється від горизонталі.

Відомі три типи стрілових устроїв:

1. Пряма стріла з перемінною висотою підвісу вантажу.

2. Шарнірно-зчленована стріла з постійною висотою підвісу вантажу.

3. Шарнірно-зчленована стріла з перемінною висотою підвісу вантажу.

Для стрілових устроїв портальних кранів горизонтальна траєкторія вантажу може бути забезпечена лише приблизно.

При русі вантажу по похилій траєкторії діючи на стрілу зусилля, що викликаються вагою вантажу, створюють момент щодо осі її хитання, який зветься вантажним неурівноваженим моментом.

Відхилення траєкторії вантажу від горизонталі при зміні вильоту для портальних кранів регламентується ГОСТ 11233-72 і припускається не більш 15% від діапазону DR зміни вильоту стріли.

Геометричні співвідношення елементів стрілової системи (довжина стріли, довжина відтяжки, довжини плечей хобота, координати осі хитання стріли і кріплення відтяжки, координати установки канатного барабана) впливають на величину відхилення траєкторії переміщення вантажу від горизонталі при зміні вильоту і, отже, на величину неурівноваженого вантажного моменту.

Якщо при зміні вильоту відбувається підйом вантажу, то двигун механізму зміни вильоту повинний переборювати вантажний неурівноважений момент.

Задача оптимального проектування стрілової системи є багатокрітеріальна.

При виборі варіанта схеми стрілової системи критеріями оптимізації можуть бути:

геометричний (відхилення вантажу від горизонталі);

навантажувальний (величина вантажного неурівноваженого моменту);

масовий (маса стрілового устрою);

енергетичний (потужність двигуна зміни вильоту);

вартісной (вартість виготовлення).

У лабораторній роботі стрілова система досліджується по геометричному критерію оптимізації.

3. Опис установки