Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ковальсько-штампувального виробництва

Професор Б.С. Каргін

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з курсу

"Теорія ковальсько-штампувального виробництва"

МАРІУПОЛЬ ПДТУ 2005

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

РОЗПОД1Л НОРМАЛЬНИХ НАПРУГ ПО КОНТАКТН1Й ПОВЕРХН1 ПРИ ОСАДЖЕННІ

Мета роботи:

1.   Ознайомитись з методикою вивчення розподілу контактних напруг.

2.  Дослідити вплив умов тертя на нерівномірність розподілу нормальних напруг.

3.  Дослідити вплив Н/D на характер розподілу контактних напруг.

Ставлення питання:

Зовнішнє тертя при осадженні е причиною нерівномірного розподілу но­рмальних напруг по контактній поверхні. Напруга дорівнює границі текучості біля кромок зразка та збільшується до його центру (малюнок 1.1). Нерівномірність напруг залежить від умов тертя та відношення діаметра зразка до його висоти.

Наявність нерівномірного розподілу напруг по контактній поверхні у реальних процесах ОМТ у більшості е причиною значних технологічних труднощів.

Якісний розподіл нормальних напруг по контактній поверхні може бути оцінено по глибині затікання металу у щілину плити, яку осаджують.

Обладнання, заготовки, інструмент

 Для виконання роботи необхідно:

1.  Універсальна дослідницька машина зусиллям 0,1 Мн;

2.  Свинцеві зразки діаметром 42 мм та висотою 8 мм, 16 мм по 5 штук на підгрупу;

3.  Бойки з щілиною в контактній поверхні (малюнок 1.2);

4.Ацетон;

5.  Штангенциркуль.

Порядок проведення роботи:

У роботі виконуються два експерименти:

 А.- Вивчається нерівномірність розподілу контактних напруг у залежності від умов тертя;

Б.- Вивчається вплив відношення висоти заготовки до діаметра на характер розподілу контактних напруг.

Похожие материалы

Информация о работе