Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 9

7.  Зробити висновок про вплив середнього ступеню обтискування зразка на розподіл деформації між внутрішніми та верхніми шарами видавленого прутка.

Експеримент 2

Застосовуються 2 суцільних свинцевих зразка.

Видавлювання зразків, попередньо змащених машинним мастилом, здійснюється через циліндричні матриці (малюнок 3.2) з діаметром отвору d= 15 мм та d=20 мм. Зусилля видавлювання у кожному випадку визначається за шкалою приладу розривної машини візуально. Дані заносимо до таблиці 3.2.

Експеримент 3

Застосовують 2 суцільних свинцевих зразка.

Видавлювання зразків, попередньо змащених машинним мастилом, здійснюють у такій послідовності: спочатку через циліндричну матрицю з діаметром отвору d=15 мм , потім через конічну матрицю з таким саме діаметром отвору d=15 мм. Експериментально визначене зусилля заносять до таблиці 3.2.

Експеримент 4

Застосовують 2 суцільних свинцевих зразка.

Спочатку підлягає видавлюванню зразок попередньо змащений машин­ним мастилом, потім зразок, знежирений ацетоном. В обох випадках застосовується одна і та сама, конічна матриця з діаметром отвору d=15 мм. Експериме­нтально визначене зусилля заносять до таблиці 3.2.

Експеримент 5

Застосовують 2 суцільних свинцевих зразки та конічні матриці. Видавлю­вання здійснюють послідовними натискуваннями, фіксуютъ зусилля видавлю­вання за шкалою приладу. Дані заносять до таблиці 3.3.

Проводять наступні обчислення:

Висота зразка на даний момент деформації (після наступного натискання):

Н=Н-Hn,

де H - глибина контейнера (малюнок 3.2, б);

     Нn - відстань від верхньої кромки контейнера до торцевої поверхні зразка наприкінці чергового обтискування.

Відносне зменшення висоти зразка, який не знаходиться у контейнері:

,

де Н0 - початкова висота зразка, Н0=30 мм.

Дані розрахунків заносимо до таблиці.

За даними таблиці будують графік, який установлює характер змін зусил­ля видавлювання у процесі деформації (малюнок 3.3). Проводимо теоретичний розрахунок необхідного зусилля видавлювання у залежності: