Завдання аналізу. Показники, які аналізуються. Інформаційні джерела аналізу. Методика аналізу. Аналіз виконання плану перевезення вантажів роботи залізниці в тонах та вагонах. Аналіз вантажообігу і пасажирообігу

Страницы работы

34 страницы (Word-файл)

Содержание работы

                  1. Аналіз обсягових показників діяльності залізниці

1.  Завдання аналізу. Показники, які аналізуються

2.  Інформаційні джерела аналізу

3.  Методика аналізу

4.  Аналіз виконання плану перевезення вантажів  роботи залізниці в тонах та вагонах

5.  Аналіз вантажообігу

6.  Аналіз пасажирообігу

7.  Основні фактори, які впливають на обсягові показники

Завдання аналізу

1)  На основі оцінки виконання плану та динаміки обсягових показників складання поточних та перспективних планів, в т.ч. планування якісних показників, планування структурних змін.

2)  Поліпшення ефективності роботи залізниці, обслуговування вантажовідправників та пасажирів.

3)  Контроль та пошук резервів поліпшення діяльності залізниці

Показники, які аналізуються:

Обсягові:

ΣАl – пасажирообіг, пас-км;

ΣPl – вантажообіг тарифний, т-км;

ΣPle – вантажообіг експлуатаційний;

ΣРlприв – приведений вантажообіг (робота залізниці в приведених т-км)

ΣА – кількість перевезених пасажирів, пас;

ΣР – обсяг перевезення вантажу, т;

ΣР  – вантаження вантажу (відправлення вантажу), т;

U,  – робота дороги у вагонах, ваг;

Uг,  – вантаження вантажу у вагонах, ваг

Якісні:

ван – середня дальність перевезення вантажу, км;

пас – середня дальність перевезення пасажирів, км;

Ап — населеність пасажирського вагона, осіб/ваг.

  2  Інформаційні джерела аналізу

Форма ЦО – 12 “Звіт про перевезення вантажів, пробіги та доходи”. Містить інформацію про вантажообіг та обсяг перевезення вантажу усього по залізниці та за видами сполучень, доходи та доходні ставки за перевезення вантажів усього та за видами сполучень.

Форма ЦО-22 “Звіт про пасажирські перевезення та доходи за видами сполучень”. Містить інформацію про пасажирообіг та обсяг перевезення пасажирів по залізниці та за видами сполучень, доходи та доходні ставки перевезення пасажирів усього та за видами сполучень. Це зведена щомісячна звітність.

         Форма ГО – 10 “Звіт про вантаження за найменуванням вантажів”. Містить інформацію про навантаження в тонах і вагонах по видам вантажів, середнє статичне навантаження (ρi ) по видам вантажів.

         Форма ЦО – 27 “Звіт про відправлення пасажирів по станціям”

3 Методика аналізу

1) Аналіз виконання плану перевезення вантажів, роботи залізниці в тонах та вагонах (виконується порівняльний та факторний аналіз обсягу перевезення, відправлення вантажів, роботи дороги у тонах та вагонах в цілому по дорозі та у розрізі видів вантажів).

2) Аналіз  вантажообігу (виконується порівняльний та факторний аналіз всього по дорозі, за видами сполучень та за видами вантажів; з’ясовуються причини зниження вантажообігу; розраховуються коефіцієнти розриву між тарифними та експлуатаційними т-км, з’ясовуються причини його зміни). При аналізі вантажообігу виділяють перевезення у внутрідержавному та міждержавному сполученнях, а також імпорт, експорт та транзит.

3) Аналіз пасажирообігу (виконується порівняльний та факторний аналіз всього по дорозі, за видами сполучень, з’ясовують фактори, що негативно вплинули на пасажирообіг). При аналізі пасажирообігу також виділяють перевезення у  внутрідержавному та міждержавному сполученнях. Аналіз пасажирообігу доповнюють оцінкою населеності пасажирського вагону.

  4) Аналіз приведеного вантажообігу (узагальнюють результати п.2,3)

5) Аналіз якості обслуговування вантажовідправників та пасажирів; пошук резервів підвищення обсягових показників

4 Аналіз роботи дороги в тонах і вагонах

Аналіз починаємо з оцінки  виконання плану перевезення вантажів (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 - Аналіз виконання плану перевезення вантажів

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне,%

1.Обсяг перевезення вантажів, тис. тонн, у т.ч:

77210,1

75946,9

-1263,2

98,36

Вантаження вантажів

24981

24128,3

-852,7

96,6

Приймання вантажів

52229,1

51818,6

-410,5

99,21

2.Робота дороги у вагонах,

у т.ч:

1441020

1423474

-17546

98,8

Вантаження вагонів

439825

417444

-22381

94,9

Приймання нав-х вагонів

1001195

1006030

4835

100,5

3.Середньостатичне навантаження, т/ваг.

56,79

57,8

1,01

101,7

З таблиці бачимо, що обсяг перевезення  знизився як за рахунок навантаження вантажів у межах даної залізниці, так і за рахунок зниження прийому вантажів з сусідніх залізниць відповідно на 852,7 тис. тон, та 410,5 тис. тон.

Робота дороги у вагонах також знизилась на 17546 вагонів, причому цьому сприяло зниження навантаження (відправлення) вагонів у межах даної залізниці на 22381 ваг, тоді як приймання навантажених вагонів з сусідніх залізниць зросло на 4835 ваг. Як позитивне явище необхідно відмітити зростання середнього статичного навантаження на 1,01 т/ваг. Це свідчить про поліпшення використання вагонів, а також може бути наслідком підвищення у структурі навантаження великовагових  вантажів.

Порівняльний аналіз можливо доповнити факторним аналізом роботи дороги у вагонах та факторним аналізом обсягу навантаження (відправлення) у тонах.

Похожие материалы

Информация о работе