Завдання аналізу. Показники, які аналізуються. Інформаційні джерела аналізу. Методика аналізу. Аналіз виконання плану перевезення вантажів роботи залізниці в тонах та вагонах. Аналіз вантажообігу і пасажирообігу, страница 7

Факторний аналіз  виконуємо за методом ланцюгових підстановок виходячи з того, що населеність пасажирського вагону розраховується як відношення пасажирообігу до вагонокілометрів (Σns) і першим будемо  оцінювати вплив пасажирообігу.

                                                   (1.18)                                   

Результати факторного аналізу наведені у таблиці 1.8

Таблиця 1.8  — Факторний аналіз

Сполучення

Зміна населеності

усього

у т.ч. за рахунок зміни

пасажирообігу

Ваг-км

Всього

-1,29

-0,37

-0,92

Приміське

-1,56

-5,39

3,83

Дальнє

-0,56

2,79

-3,35

Зменшення населеності пасажирського вагону у фактичному періоді порівняно з планом за видами сполучень відбулося під впливом таких факторів:

-  зменшення пас-км у приміському сполученні на 14,8% зменшило населеність пасажирського вагону на 5,39 чол/ваг;

-  збільшення пас-км у дальньому сполученні на 9,6% , збільшило населеність пасажирського вагону на 2,79 чол/ваг;

-  зменшення ваг-км в приміському сполученні на 11% зменшило населеність пасажирського вагону на 3,83 чол/ваг;

-  збільшення ваг-км в дальньому сполучення на 18,5% зменшило населеність пасажирського вагону на 3,35 чол/ваг.

7. Основні фактори, які впливають на обсягові показники. 

На діяльність залізниці, у т.ч. обсягові показники  впливають дуже багато факторів, але для дієвого аналізу насамперед необхідно виділяти  дві групи факторів: перша – зовнішні фактори на які залізниця впливати не може, та внутрішні,  залежні від характеру умов, організації та якості роботи залізниці.

Зовнішні (народногосподарські) фактори залежать від загального економічного становища у країні, державної економічної політики,  добробуту народу. До них належать:

-  обсяги та структура виробництва та споживання продукції різних галузей економіки;

-  розвиток та розміщення продуктивних сил, транспортної мережі;

-  чисельність та зайнятість населення, рівень доходів населення;

-  фінансовий стан підприємств, які користуються послугами залізничного транспорту;

-  рівень розвитку економічних зв’язків (міжнародних, міжрегіональних);

-  рівень витрат та соціальні цілі;

-  загальнодержавна економічна політика (податкова, інвестиційна, митна);

-  тарифна політика;

-  наукова політика у галузі.

До внутрішньогалузевих відносять такі фактори як:

-  структура, форми, організація та методи управління галуззю;

-  система організації та мотивації праці;

-  стан та кількість ресурсів у т.ч. кадрів, техніко-технологічних ресурсів;

-  якість використання ресурсів усіх видів (основні фонди, трудові, матеріальні, фінансові ресурси);

-  якість обслуговування вантажовідправників та пасажирів.


Таблиця 1.5 – Аналіз виконання плану пасажирообігу