Завдання аналізу. Показники, які аналізуються. Інформаційні джерела аналізу. Методика аналізу. Аналіз виконання плану перевезення вантажів роботи залізниці в тонах та вагонах. Аналіз вантажообігу і пасажирообігу, страница 3

Після того, як був проведений аналіз у цілому по перевезенням його обов’язково доповнюють порівняльним та факторним аналізом виконання плану відправлення (навантаження) вантажів у тонах за важливішими видами вантажів таблиця (1.2).

З таблиці видно, що найважливішими для залізниці є такі вантажі як: нафтові, залізна руда, будівельні, вони займають найбільшу питому вагу у структурі вантажів, причому у фактичному періоді вантаження нафтових вантажів та руди зростає відповідно на 18,7% та 1,5%.

Відбувається також значний ріст хлібних вантажів зросте на 62,8% та цементу на 93,2%. Значно зменшується обсяг вантаження коксу, брухту чорних металів, лісних вантажів та будівельних вантажів.

Порівняльний аналіз виконання по плану відправлення вантажів можливо доповнити факторним оцінюючи вплив таких факторів як: статичне навантаження та вантаження у вагонах за родами вантажів.


Таблиця 1.2 – Виконання плану відправлення  вантажів за важливішими видами вантажів

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

Структура відправлення вантажу, %

план

факт

Абсолют не(+;–)

Відносне, %

план

Факт

Всього відправлено (вантаження) вантажів, тис. грн

24981

24128,3

100,0

100,0

В тому числі

Вугілля

24,9

24,1

– 0,8

96,78

0,1

0,1

Кокс

74,9

48,3

– 26,6

64,45

0,3

0,2

Нафтові

6220,3

7383,5

1163,2

118,7

24,9

30,6

Руда залізна

5320,9

5404,7

83,8

101,5

21,3

22,4

Чорні метали

49,9

48,2

– 1,7

96,6

0,2

0,2

Бухт чорних  металів

1099,2

723,8

– 375,4

65,84

4,4

3,0

Мінеральні добрива

199,8

96,5

– 103,3

48,3

0,8

0,4

Цемент

549,6

1061,6

512,0

193,2

2,2

4,4

Лісні

374,7

241,3

– 133,4

64,4

1,5

1,0

Хлібні

1274,0

2075,0

801,0

162,8

5,1

8,6

Інші вантажі

9792,8

7021,3

– 2771,5

71,1

39,2

29,1

З них будівельні

5071,4

4415,5

– 655,9

87,1

20,3

18,3

Свекла

999,2

747,9

– 251,2

74,8

4,0

3,1


5 Аналіз вантажообігу

1 Аналіз визначення плану вантажообігу починається з порівняльного аналізу (табл. 1.3).

Таблиця 1.3  – Аналіз виконання плану вантажообігу

Найменування показника

Значення

Зміна

план

факт

абсолютне

відносне

1. Вантажообіг, в тарифних

т – км. млн.

у тому числі

- пряме сполучення

- міське сполучення

12750,2

11334,9

1415,3

13428,9

11965,1

1463,8

+678,7

+630,2

+48,5

105,32

105,56

105,43

2. Вантажообіг, в експлуатаційних т – км. млн.

13453,2

14258,8

+805,6

106,0

3. Середня дальність перевезень вантажів, км.

167,883

167,806

-0,077

99,95

4. Дальність перевезень

у прямому сполученні, км.

у місцевому сполученні, км.

174

131

180

108

+6

-23

103,45

82,44

5Обсяг перевезень вантажів,тис.т.

усього

у тому числі

-  пряме сполучення

-  місцеве сполучення

75946,92

65143,1

10803,82

80026,48

66472,78

13553,7

+4079,56

+1329,68

+2749,88

105,3

102,04

125,45

6. Структура перевезень, %

-    пряме

-   місцеве

85,7

14,23

83,6

16,94

-2,1

+2,1

-

-