Водоспоживання та водовідведення в населеному пункті. Водозабірні та водоочищувані споруди. Оцінка раціональності використання водних ресурсів, страница 8

Qист = QНП рік. max + ΣQппгод                                                               (2.13)

Qист =28243129*107 м3

ΣQппгод = Qпп хп + Qпппр + Qппбп                                                       (2.14)

ΣQппгод =10,5*107+75,5*107+31,5*107=325*107 м3

Qст = 25694933,5*107 м3

Кількість стічних вод - Qст, визначається в залежності від прийнятої схеми повторного використання очищених стічних вод.

2.6 Водогосподарський баланс

Водогосподарський баланс (ВХБ) закладається в основу розробки водогосподарських систем, дозволяє оцінювати ефективність окремих рішень проблеми, пов'язувати і коригувати ці рішення для досягнення оптимального використання водних ресурсів.

Складові водогосподарського балансу зводяться в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3. Водогосподарський баланс для трьох схем водокористування.

Складові водогосподарського балансу м3 / рік

схема водокористування, м3/ рік

1

2

3

1. Видаткова частина:

• Загальний споживаний витрата - Qист;

• Загальний витрата, що надходить назад в річку - Qст;

• Частина поворотного витрати, використовуваного повторно - Qповт.ісп;

• фактичні втрати води - Qбп.

28549685,5*107

28549520*107

28243129*107

26001490*107

26001324,5*107

25694933,5*107

2548195,5*107

2548195,5*107

2548195,5*107

23453294,5*107

23453129*107

23146738*107

2. Прибуткова частина (додаток Д):

• Витрата води в річці, що надходить на дану територію - С;м3

• Витрата води від приток з даної території, ΔС,

• Витрата води в річці, в замикає створі після НП і ПП - Сτ. м3

1700

1700

1700

0

0

0

1690

1690

1690

3. Водогосподарський баланс: В

312811804,5*107

312811804,5*107

312811804,5*107

Водогосподарський баланс для поверхневих вод:

  (2.15)

В= 53611200000+0-2548195,5*107-53295840000=312811804,5*107=31,28*1014 м3 / рік

В - підсумок водогосподарського балансу;

С - витрата води в річці, що надходить на дану територію, м3 / рік;

ΔС - витрата води від приток води на ділянці, м3 / рік;

Qп -споживання води на ділянці, м3 / рік;

  (2.16)

Qп=2548195,5*107 м3 / рік

Qист - сумарний відбір води з річки для водоспоживання, м3 / рік;

Qст- стічні води, які надходять в річку на ділянці, м3 / рік;

Сτ-необхідний транзитний стік в замикає ділянці створу по санітарним нормам, нормам судноплавства, відпочинку, рибництва та розведення стічних вод, м3 / рік.

При В> 0 дефіциту води немає і, відповідно, є потенціал для розвитку району.

При В <0 відзначається дефіцит ресурсів води.

Отже В> 0,  маємо : 31,28*1014> 0, тобто дефіциту води немає і, відповідно, є потенціал для розвитку району.

2.7 Оцінка раціональності використання водних ресурсів

1. Технічна досконалість оборотної системи водопостачання промислового підприємства оцінюється кількістю використаної оборотної води, і характеризується величиною Коб,% (табл.2.2):

   (2.17)

Коб → 100%.

Коб = 43,8%

2. Втрати води на ПП характеризуються величиною Кпот,%, яка визначається за формулою:

   (2.18)

Кпот → 0

Кпот= 8,9%

3. Раціональність використання води в НП і ПП оцінюється коефіцієнтом використання Кі:

   (2.19)

Кисп → ≤1.

Кисп=0,089→ ≤1

Кисп≤1


3. Розрахунок  каналізаційних очисних споруд

Каналізаційні (або локальні) очисні споруди, повинні забезпечувати очищення стічних вод від хімічних забруднень до норм ПДС - гранично допустимого скидання. Рівень ПДС розраховується з умови, що в контрольному створі концентрації хімічних забруднень не перевищуватимуть ГДК.

Контроль ГДК проводиться в розрахунковому створі, який визначається в залежності від виду та призначення водотоку з урахуванням фонових концентрацій забруднень.