Водоспоживання та водовідведення в населеному пункті. Водозабірні та водоочищувані споруди. Оцінка раціональності використання водних ресурсів, страница 11

Найменування забруднення

Сочищ,

мг/л

Маса скидання, mбаз, т / рік

Коефіцієнт приведення, k, усл.т / т

Наведена маса скидання, М, усл.т / рік

Cu

0,284

1,97

25

49,25

Ni

0,58

4

25

100

Zn

0,321

2,22

25

55,5

Cr

0,262

1,81

25

45,25

Fe

0,402

2,78

3

8,34

Mn

0,61

4,23

3

12,69

нафтопродукти

0,008

0,055

15

0,825

феноли

0,001

0,0069

20

0,138

СПАВ

0,003

0,02

15

0,3

272,293

4.2 Випадок 2. Підприємство провело заходи з доочищення деяких забруднень.

Для розрахунку плати, що стягується приймаються гранично допустимі концентрації скидання забруднюючих речовин або прийнята концентрація скидання стоків з умови комбінованої дії забруднень (СПДС (2)).

Маса скидання i-тої забруднюючої речовини, т / рік, визначається за формулою:

  (4.3)

Qст, м3 / рік - обсяг стічних вод підприємства за рік.

Наведена маса нормативного скидання, усл.т / рік:

  (4.4)

Мнорм - нормативна приведена маса скидання, усл.т / рік.

Таблиця 4.2. Розрахунок маси скидання забруднюючих речовин у разі відповідності ГДК

Найменування забруднення

СПДС (2),мг/л

Маса скидання, mнорм, т / рік

Коефіцієнт приведення, k, усл.т / т

Наведена маса скидання, М, усл.т / рік

Cu

0,013

0,09

25

2,25

Ni

0,073

0,5

25

12,5

Zn

0,05

0,34

25

8,5

Cr

0,23

1,59

25

39,75

Fe

0,13

0,9

3

2,7

Mn

0,04

0,27

3

0,81

нафтопродукти

0,001

0,0069

15

0,1

феноли

0,0001

0,00069

20

0,0138

СПАВ

0,0006

0,004

15

0,062

∑Мнорм,i =Мнорм

66,68

4.3 Встановлення платежів за скидання

Норматив плати за скидання забруднюючих речовин встановлюється для першого і другого розрахункових випадків (п. 4.1, 4.2) по кожному забруднюючих речовин.

Плата за скид при відповідно нормам ГДК, руб .:

   (4.5)

Плата за скид при перевищенні норм ГДК, руб .:

   (4.6)

Результати розрахунку заносяться в таблицю 5.3.

Таблиця 4.3 Встановлення платежів за скидання

Найменування забруднення

Вартість скидання 1 тонни речовини, Ц, грн / т

Плата за скид забруднюючих речовин, грн.

Нормативна

Базова

Cu

1377405

123966,45

5303009,25

Ni

137740

68870

1033050

Zn

137740

46831,6

564734

Cr

19675

31283,25

39940,25

Fe

13775

12397,5

64191,5

Mn

137740

37189,8

1128090,6

нафтопродукти

27550

190,095

2840,4

феноли

1377405

950,4

18057,77

СПАВ

2760

11,04

99,36

= 321690,135

= 8154013,13

За результатами розрахунків порівнюються суми платежів за скидання, і випливає висновок: якщо підприємство буде вживати заходів з доочищення стоків, то стягується плата за скид складе ΣПнорм грн., А якщо доочистки не буде, то ΣПбаз грн.