Водоспоживання та водовідведення в населеному пункті. Водозабірні та водоочищувані споруди. Оцінка раціональності використання водних ресурсів, страница 6

Загальна максимальна витрата господарсько-питної води в населеному пункті (QНП.год.max) надходить від водозабору і водопровідних очисних споруд.

Невраховані витрати (10-15% від максимальної витрати) компенсують безповоротні втрати води з витоками в трубопроводах і водорозбірної арматури.

Таким чином, з максимальної витрати якась частина безповоротно втрачається (Qнп бп), частина надходить на потреби населення (Qнп max), частина - на полив в літній час вулиць, зелених насаджень, газонів і квітників (ΣQнп підлогу).

2.2.2. Визначення кількості стічних вод від населеного пункту

В населений пункт надходять витрати води (табл. 2.1.) В систему каналізації населеного пункту і на очисні каналізаційні споруди надходить витрата Qнп max вже у вигляді господарсько-побутових стоків. Крім господарсько-побутових стоків, необхідно враховувати дощові, мийні та талі стоки, які надходять в систему каналізації з території населеного пункту.

Річний обсяг поверхневого стоку - WнпП.С, м3, дощових, талих і мийних вод від населеного пункту визначається:

WнпП.С = Wнпд + WнпТ + Wнпм                                                             (2.1)

де Wнпд, WнпТ, Wнпм - річні обсяги дощових, талих і поливомийні вод відповідно, м3 / рік.

WнпП.С =4144000+5219200+34272=9397472 м3

WппП.С = 233100+293580+3780 =530460 м3

Wнпд = 10*hгд*Ѱд*Fнп                                                                                (2.2)

де hГ залізничний шар опадів за теплий період року, мм, визначається за кліматологічних довідників. У даній роботі, для всіх варіантів, коефіцієнт приймається по Новосибірській області, hГд = 370 мм.

Ѱд - коефіцієнт стоку, залежить від роду поверхні, інтенсивності та тривалості дощу, для водонепроникних покриттів Ѱд = 0,6ч0,8.

Fнп - площа водозбору, га.

Wнпд = 10*370*0,7*1600=4144000 м3 / рік

Wппд =10*370*0,7*90=233100 м3 / рік

Wнпт = 10*hгт*Ѱт*Fнп                                                                                (2.3)

де hГ залізничний шар опадів за холодний період року, мм, визначається за кліматологічних довідників. У даній роботі, для всіх варіантів, приймається коефіцієнт по Новосибірській області, hГт = 466 мм.

Ѱт = 0,5-0,7.

Wнпт = 10*466*0,7*1600=5219200 м3 / рік

Wппт = 10*466*0,7*90 =293580 м3 / рік

Wнпм = Qтп (мийок) *Ѱм                                                                           (2.4)

Qтп (мийок) - таблиця 2.4.1, Ѱм = 0,5.

Wнпм =68544*0,5=34272 м3 / рік

Wппм = 3780 м3 / рік

Витрата стічних господарсько-побутових вод від населеного пункту з урахуванням поверхневого стоку, що надходить на очисні споруди каналізації (КОС) при общесплавной системі каналізації складе:

QНП ст = Qнп max + WнпП.С                                                                    (2.5)

QНП ст =24177600 + 9397472=33575072 м3

Загальна схема водоспоживання та водовідведення населеного пункту представлена ​​на рис. 2.2.


2.3 Визначення витрат водоспоживання та водовідведення для промислового підприємства

Річні витрати води розраховується окремо по кожній категорії водоспоживання та водовідведення ПП, м3 / рік (Ч10n):

           (2.6)

W - річний обсяг виробництва, од. / Рік ;

qi - середньорічний витрата води або стоків на одиницю продукції, м3 / од. продукції (табл.2.2) .

• Qпп про - оборотної води;

• Qпп тих - технічної води;

• Qпп ін - води питної якості для виробничих цілей;

• Qпп хп - води для господарсько-питних цілей;

• Qпп пр.ст - виробничих стоків, які потребують очищення;

• Qпп хб.ст - господарсько-побутових стічних вод;

• Qпп ст - стоків, які не потребують очищення;

• Qпп б.п. - безповоротного споживання.

к - коефіцієнт зміни середньорічних витрат води по сезонах року, приймається рівним 1.

Крім води, що надходить на ПП від відповідних систем, необхідно враховувати поверхневий стік з території промислового підприємства - дощові, мийні та талі води.

Річний обсяг поверхневого стоку ПП (WппП.С.) розраховується за формулами (2.1-2.4) аналогічно населеному пункту з урахуванням площі водозбору, в даному випадку - площі ПП (Fпп).

Q річний обсяг води розраховуємо за формулою (2.6)

Таблиця 2.2 Середньорічна витрата води або стоків на одиницю продукції