Водоспоживання та водовідведення в населеному пункті. Водозабірні та водоочищувані споруди. Оцінка раціональності використання водних ресурсів, страница 7

Qпп, м3

W - річний обсяг виробництва, од. / рік

qi – Середньорічна витрата води або стоків на одиницю продукції м3 / од.продукції

Q річний обсяг води , м3

Qпп об

5*107

74,6

373*107

Qпп тех

5*107

78,2

391*107

Qпп пр

5*107

15,1

75,5*107

Qпп хп

5*107

2,1

10,5*107

Qпп пр.ст

5*107

56,6

283*107

Qпп хб.ст

5*107

2,0

10*107

Qпп ст

5*107

30,5

152,5*107

Qпп б.п

5*107

6,3

31,5*107

Витрата на механізовану мийку покриттів, м3 / рік, визначається за формулою:

Qпп мийок = Fпп м*qм*Км*10                                                                (2.7)

Норми на мийку твердих покриттів приймаються згідно п. 2.3 [1]. Площа покриттів, що піддається мокрій прибирання на ПП в цій роботі приймається 10% від загальної площі підприємства для всіх варіантів.

Qпп мийок = 9*1,4*60*10=7560 м3 / рік

Загальна схема водоспоживання та водовідведення на ПП для оборотної системи представлена на рис. 2.3.

2.4 Землеробські поля зрошення

ЗПО - меліоративна система по використанню попередньо очищених стічних вод, для зрошення і добрива сільгоспугідь, а також для доочищення стоків в природних умовах. При використанні стічних вод для полів зрошення слід враховувати тривалість вегетаційного періоду вирощуваних на ЗПО культур.

Річна кількість стічних вод, м3 / рік, необхідних для поля зрошення, розраховується за формулою:

                                                                         (2.8)

Fпо - площа поля зрошення, м2;

qуд - питоме навантаження по стічних вод на площу поля зрошення приймається в залежності від грунтово-меліоративних умов. Для лісостепу - 12м3 / га*сут, для зони листяних лісів - 8м3 / га*сут, для тайги - 6м3 / га*сут .;

nпол - кількість днів полівок за вегетаційний період (для всіх варіантів в роботі приймається 60 полівок).

Qор=425*12*60=306000 м3 / рік

2.5 Комплексне використання водних ресурсів

Для комплексної оцінки різних систем водопостачання розраховуються 3 схеми водоспоживання: прямоточна, зворотний і з повторним використанням (комбінована).

1 схема. Прямоточна рис(2.4). Весь необхідний витрата (Qист) для НП, поля зрошення, ПП (включаючи оборотний витрата) забирається з джерела водозабірних споруд і після очищення подається на споживання насосами 2 підйому:

Qист = QНП рік. max + ΣQппгод + Qор                                                    (2.9)

Qист = 28242804+881,5*107+306000=28549685,5*107 м3

ΣQппгод = Qпп хп + Qпппр + Qпптех + Qнпоб + Qппбп                        (2.10)

ΣQппгод =10,5*107+75,5*107+391*107+373*107+31,5*107=881,5*107м3

Кількість стічних вод, що скидаються у водоймище після КОС (Qст):

Qст = Qист - Qнпбп - Qппбп + ΣWнп + ППТ. -  ΣWнп + ППД.               (2.11)

Qст =28549685,5*107- 3683844-31,5*107+1135680=26001490*107 м3

Примітка: для більш повного порівняння варіантів в даній схемі приймається допуск, що «зворотний» вода також кожен раз забирається з джерела.

2 схема. Зворотний схема водопостачання з локальними водооборотних циклами на підприємстві. Оборотна вода замкнута в виробничому циклі (рис. 2.2), а втрати води при обробці оборотної води (охолодження або очищення), перед поверненням в систему, враховуються у витраті на безповоротне споживання - Qппбп.

ΣQппгод = Qпп хп + Qпппр + Qпптех + Qппбп                                       (2.12)

ΣQппгод = 716*107 м3

Qист = QНП рік. max + ΣQппгод + Qор   

Qист =28549520*107 м3

Qст = 26001324,5*107 м3

Для поля зрошення використовується вода з поверхневого джерела, тому для розрахунку Qист і Qст справедливі формули відповідно 2.9 і 2.11.

3 схема. Зворотний схема водопостачання з повторним використанням. Для повторного використання підходять стоки, які пройшли очищення на КОС в якості технічної води на підприємстві і землеробських полях зрошення.