Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий, страница 9

Кмаш – фарбовicть машини.

Обсяг видання в фарбопрогонах Vф-пр. визначаэться множенням обсягу видання в друкарських аркушах Vдрук.арк. на кiлькiсть фарб видання nф. та на тираж.

Vф-пр.=Vфіз.др.а. X nф. X Т

5. Устаткування і матеріали.

Книжкові видання, типометричні лінійки, аркуші паперу.

          6. Зміст звіту

          6.1 Привести розрахунки по завданнях лабораторної роботи

          6.2 Зробити висновки по роботі

7 Контрольні питання

          7.1 Визначити кількість паперу на тираж. Об'єм у сторінках, в умовних друкованих аркушах для видання форматом 84 х 108/32 з обсягом 10 фіз.друк. аркушах при тиражі 10000 екземплярів.

7.2 Визначите  об'єм видання в умовних друкованих аркушах і в 32-х сторінкових зошитах, якщо блок має 480сторінок і формат видання 70 х 90/16.