Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий, страница 2

2.3 Виконати розрахунки по визначенню кiлькостi фiзичнoї, умовної, паперових аркушiв у книгах заданого формату.

2.4  Розрахувати кiлькiсть паперу на тираж текстової частини видання, кiлькiсть аркушопрогонiв i фарбовiдбиткiв при друкуваннi таражу.

Вихiднi данi:

 - формат полоси;

 - формат видання;

 - обсяг видання;

 - тираж;

 - кількість фарб текстової частини видання.

         3 Теоретичне обгрунтування роботи

         3.1 Типографська система вимірів

У поліграфії поряд з метричною системою використовується видавничо-поліграфічна система вимірів (типографська й англо-американська).

У Франції здавна існувала система мір, в основі якої лежав королівський фут. У футі – 12 дюймів, у дюймі – 12 ліній. Паризький слововідлитник П’єр Симон Фурн’є розробив типографську систему мір, поклавши в її основу одну шосту лінію – типографський пункт (п). Ця система з невеликими виправленнями, внесеними в 1785 р. французьким типографом Фірменом Дидо, і понині застосовується майже в усьому світі й часто називається системою Дидо. Французький дюйм дорівнює 27,077 мм; 1/72 французького дюйма становить типографський пункт, рівний ≈ 0,376 мм. Більше крупніше одиниці цієї системи:

·  1 цицеро =12 п;

·  ½ квадрата = 2 цицеро =24 п;

·  1 квадрат (кв) = 4 цицеро = 48 п.

Формати видань, розмір друкованого аркуша, поля на сторінці виміряються в метричній системі, а розмір складальної смуги, розміри кліше або вікон для розташування ілюстрації додаткового тексту на смузі - у квадратах; формат ручного й рядковідливного набору - у квадратах або цицеро, кегль шрифту - у пунктах або квадратах, а ширина букв - у міліметрах. Для вимірів у типографській системі використається спеціальна лінійка-рядкомір, на лицьовій стороні якої зазначені розміри в типографській і метричній системах.

         В 1 мм утримується 2,66 п; 1 кв дорівнює 18,05 мм. Розмірні показники фотонабору на вітчизняному встаткуванні (формат, кегль, інтерл’яж, абзацний відступ, відбиття й відступи) задаються в типографській системі (Дидо), а ширина знаків і пробілів - у відносній системі одиниць: для кожного кегля одна відносна одиниця в міліметрах становить 0,01 мм, помножений на величину кегля шрифту в пунктах. У процесі фотонабору пристрій перетворення величин перераховує формат і інші вказані параметри набору в одиниці машинної обробки міліметри.