Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий, страница 3

Англо-американська система вимірів. В Англії, США і деяких інших країнах використовується англо-американська система вимірювань, в основу якій встановлений розмір англійського дюйма, рівний 25,4 мм Один пункт (роint) рівний 1/72 дюйма або 0, 353 мм Більш крупна одиниця 1 пайка (pica) рівна 1/6 дюйма (12 роints) або 4,23 мм В 1 мм міститься 2,84 пункти.

Установка формату набору на обладнання англо-американських фірм, наприклад, при комп'ютерному наборі може проводиться в англо-американській системі (pica), друкарській ( цицеро) і метричній (мм).

Формат смуги вимірюється рядкоміром і визначається добутоком ширини і висоти смуги в друкарській системі заходів – в квадратах, наприклад, 7½ х 10 кв., Досить часто текст у виданнях розташовується в дві і більш колонок на смузі. В цих випадках ширина смуги указується у вигляді суми, наприклад, (3+½+3) х 10¼ кв., тобто ширина кожної колонки рівна 3 кв., проміжок між ними - ½ кв.

Ємкість (економічність) шрифту визначається числом знаків в рядку певного формату набірної смуги з урахуванням пропусків. Число рядків в смузі визначається по формулі:

де Н – висота смуги у квадратах; К – кегль шрифта в пунктах.

Ємкість повної смуги у знаках рівна:

         де nср- середня кількість знаків в рядку.

Ємкість друкарського листа в знаках визначається по формулі:

де а – кількість смуг на друкарському листі.

Ємкість шрифтів має велике значення, особливо для деяких видів видань (довідкових, портативних), тому що при використовуванні більш економічних шрифтів в рядку уміщається більше число букв і знаків, отже, для друку видань однієї і тієї ж ємкості (в тисячах знаків) буде потрібно менше паперу.

          3.2 Вимір форматів паперу і друкарської продукції. Основні визначення

         Вся поліграфічна продукція повинна мати параметри, по яких можна визначити її формат і обсяг.

Формат (стосовно друкарських видань) – це розмір листа паперу (довжина і ширина), розмір книги, розмір ілюстрації, смуги тексту і інших елементів друкарських видань.