Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий, страница 5

Доля 1/4 застосовується для окремих подарункових видань з поліпшеним оформленням, а 1/64 і 1/128 для мініатюрних видань і кишенькових довідників і словників. Крім основних долей по спеціальним замовленням можуть бути використані і додаткові долі: 1/6, 1/12, 1/18,  1/20, 1/24, 1/36 и 1/40.

Формат видання  - це його розмір по ширині й довжині, виражений їхнім добутком у міліметрах. Формат книжкових і журнальних видань визначається розмірами обрізаного із трьох сторін блоку книги, журналу, брошури; при цьому перший розмір позначає ширину, а другий - висоту видання. У практиці видавництв і поліграфічних підприємств широко застосовується умовна позначка формату видання - форматом друкованого паперу в сантиметрах і часток аркуша. Формат необрізного книжкового й журнального видання в міліметрах визначається в такий спосіб: число, що показує частку, потрібно розкласти на два найбільших множники, які є дільниками сторін паперового аркуша. Більшу сторону паперового аркуша ділять на більший множник, а меншу на менший (рис.1.1).

Рис. 1.1 Визначення формату видання

Наприклад, при форматі 60 х 84/8 розрахунок ведуть так: число 8, показуюче долю, розкладають на 2 і 4. Потім меншу сторону аркуша ділять на 2 ( 60:2 = 30 див), а більшу сторону аркуша - на 4 (84:4=21 див). При записі формату книжкового видання менша цифра завжди ставиться першою, а висота (більша цифра) - другою. Ширина книги завжди менше висоти, тому формат даного видання до обрізки буде дорівнює - 21 х 30 див. При записі в іншому порядку одержуємо альбомне видання, ширина якого більше висоти. Розмір готового видання трохи менше частки його аркуша, тому що практично вся книжкова й  журнальна продукція обрізається із трьох сторін по верхньому полю на 3-4 мм, передньому - 5 мм і по нижньому полю 6-7 мм. Отже, формат видання 60 х 84/8 після обрізки дорівнює 20,5 х 29 див. Формати газет позначаються тільки шириною й висотою сторінки в міліметрах, а аркушевих видань - як у міліметрах, так і в частках паперового аркуша ( наприклад, вклейки для книг).

Обсяг видання – це кількість облікових одиниці об'єму в одному екземплярі видання.