Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий, страница 7

Об'єм газетних видань звичайно обчислюється в смугах основного формату газет, тобто А2 (420х595 мм), а також у друкованих аркушах.

Авторським аркушем називають одиниці об'єму, що містить 40 тис. знаків, або 3000 см2  графічного матеріалу або ж 700 рядків віршованого тексту, виконаних автором.

Обліково-видавничий аркуш – це видавнича одиниця для виміру обсягу видання, що містить також 40 тис. знаків або 3000 см2 або 700 рядків віршованого тексту. В обліково-видавничий аркуш включається весь текстовий і графічний матеріал, наявний у даному виданні. Обсяг в обліково-видавничих аркушах завжди більше, ніж обсяг в авторських аркушах, тому що до авторських аркушів у видавництві додають: зміст, редакційні передмови, вихідні дані, анотації й т.д.

Щоб визначити кількість умовних друкованих аркушів в одному паперовому аркуші необхідно переказний коефіцієнт помножити на два. Тому що текст друкується завжди із двох сторін паперового аркуша. Якщо відомо об'єм видання певного формату в паперових аркушах, то його завжди можна виразити як у друкованих аркушах, так і в умовні. Наприклад, якщо видання випускається у форматі 70х108/16 і має об'єм 5 паперових аркушів, то об'єм даного видання  у фізичних друкованих аркушах буде наступний:

Число паперових аркушів множиться на два, оскільки один паперовий аркуш, що має двосторонній друк, містить два друковані аркуші.

Об'єм даного видання в умовних аркушах дорівнює:

Основні формули для визначення об'єму видання

Об'єм видання в сторінках:

де  - об'єм видання у фізичних друкованих аркушах; d – доля видання.

Об'єм видання у фізичних друкованих аркушах:

де  - об'єм в умовних друкованих аркушах; к – перевідний коефіцієнт.

Об'єм в умовних друкованих аркушах: