Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий, страница 6

Обсяг видання може бути виражений:

- у паперових аркушах.

- у фізичних друкованих аркушах;

- в умовних друкованих аркушах;

- у сторінках;

- в авторських аркушах;

- в обліково - видавничих аркушах

Паперовим аркушем - називається аркуш паперу будь-якого стандартного формату (чистий або задрукований з одної чи двох сторін).

Фізичний друкований аркуш – це паперовий аркуш, надрукований з однієї сторони або його половину задруковану з двох сторін. Тому що стандартні паперові аркуші відрізняються один від іншого по площі, то в багатьох випадках для визначення загального обсягу продукції зручніше користуватися умовним друкованим аркушем.

За одиницю умовного друкованого аркуша прийнятий паперовий аркуш формату 60 х 90 см, надрукований з однієї сторони й половина цього аркуша, надрукованого із двох сторін. Всі інші формати, як основні, так і додаткові, доводяться до облікової одиниці за допомогою перевідних коефіцієнтів. Це потрібно для того, щоб можна було виражати обсяги видань, видрукуваних на паперових аркушах різного формату, у тих самих облікових одиницях. Перевідний коефіцієнт визначають як відношення площі аркуша обумовленого формату до площі аркуша, прийнятого за облікову одиницю:

Таким чином, отримуємо:

Формат аркуша

Перевідний коефіцієнт

60х90

1

60х84

0,93

70х90

1,17

75х90

1,25

70х100

1,30

70х108

1,40

84х108

1,68