Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий, страница 8

де Sдр.арк. – площа даного друкованого аркуша; Sумов.др.арк. – площа облікового друкованого аркуша ( аркуш форматом 60х90, задрукованого з однієї сторони).

Об'єм у зошитах:

,

де rстор. – число сторінок в одному зошиті.

Об’єм авторського текстового оригіналу в авторських аркушах:

,

де  - об’єм авторського оригіналу; См.с. – число машинописних сторінок в оригіналі.

4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

       4.1 У конкретному книжковому виданні за допомогою типометричної лінійки визначити:

-  формат смуги набору;

- кількість рядків у смугах набору;

- ємність повної смуги в знаках;

- ємність друкованого аркуша в знаках.

4.2 Визначити формат видання до обрізки й після обрізки.

4.3 Визначити об'єм видання у фізичних друкованих аркушах, умовних друкованих аркушах, у паперових аркушах, у сторінках, у зошитах, а також визначити кількість 2-х, 3-х, 4-х згиних зошитів.

4.4 Визначити кількість паперу при друці тиражу даного видання по

 формулі:


де Р- кількість паперу на тираж;

Vфіз.др.арк. – обсяг видання в друкарських аркушах;

2 – кiлькiсть друкарських аркушiв у паперовому аркушi стандартного формату.

4.5 Визначити кількість аркушевідбитків і кількість фарбовідбитків для даного видання.

Кiлькicть аркушепрогонiв при друкуваннi текстовоi частини видання:

де А.пр. - кiлькicть аркушепрогонiв;

P - кiлькicть аркушiв паперу на тираж;

Nвид. – кiлькicть cторiн видання, що задруковуються;

Квид. – фарбовiсть видання;

Nмаш - кiлькicть сторiн аркуша паперу, що задруковуються за 1 робочий цикл машини;