Електростатика. Постійний струм, страница 3

F-  число Фарадея.

        Приклади розв'язування задач

          Приклад 1. У вершинах квадрата з стороною «а» знаходяться однакові однойменні заряди «Q». Який заряд «Q1» протилежного знаку необхідно помістити в центрі квадрата, щоб діюча на будь - який із зарядів сила дорівнювала нулю?

          Дано: Q1=Q2 =Q3 = Q4 = Q

Розв’язання

          Для визначення заряду «Q1» використаємо закон Кулона. Розглянемо сили, що діють на будь - який із зарядів «Q», розміщених в одній  з вершин квадрата з боку решти однойменних зарядів «Q». Позначимо ці сили відповідно через F1=F3 i F2, Напрями цих сил показано на рис.8.

РИС 8

 
Очевидно, що F1 = F3 =   і  F2 = , тому що відстань між зарядами Q2 i Q4  дорівнює . Знайдемо рівнодіючу F цих трьох сил. Для цього спочатку визначимо за теоремою Піфагора рівнодіючу сил F1 i F3  і складемо її з силою  F2

F = 

Вона повинна дорівнювати силі  F1 = , що діє на розглянутий заряд з боку заряду Q1.

Прирівнявши праві частини останніх рівнянь, дістанемо

Q1 =

Тобто величина заряду Q1  залежить лише від величини заряду «Q» і зовсім не залежить від розмірів сторони квадрата.

          Приклад 2. Два однакових позитивних заряди 10-7Кл знаходяться в повітрі на відстані 8 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці 0, яка знаходиться на середині відстані між зарядами і в точці А, що лежить на відстані 5 см від зарядів.

          Дано:  Q1 =Q2 = 10-7 Кл; e = 1,  r  = 0,08 м,  r1 = 0,05м.

          Знайти: Ео і ЕА

                                                  Розв’язання

          Напруженість поля, створюваного зарядами, знаходиться за принципом суперпозиції.

Щоб знайти значення напруженості в точці 0, треба спочатку намалювати вектори напруженості полів. Для позитивних зарядів вектори напруженості напрямлені по одній прямій в протилежні сторони. Крім того, ці заряди рівні і лежать на рівних відстанях від точки 0, значить результуюча напруженість  . Тепер намалюємо вектори

напруженості полів в точці А. Результуючий вектор напруженості  є діагоналлю паралелограма, тобто , або  ЕА = 2Е1cosa, тому що Е1  і Е2 рівні між собою.

Напруженість визначається за формулою

Тригонометричну функцію cos a  знайдемо за умовою  cosa =, тоді числове значення напруженості поля в точці А визначиться за формулою

,

ЕА