Електростатика. Постійний струм, страница 8

316. Порошинка масою 5  нг, яка несе на собі 10 електронів, пройшла в вакуумі прискорюючу різницю потенціалів 1 В. Визначити швидкість порошинки та її кінетичну енергію.

317. Поверхнева густина заряду нескінченної вертикальної площини дорівнює 400 мкКл/м2. До площини на нитці підвищено металеву кульку масою 10 г. Визначити заряд кульки, якщо нитка утворює з площиною кут 30о.

318. Дві нескінченно довгі рівномірно заряджені нитки з лінійною густиною заряду 6 . 10-9 Кл/м  і -3 . 10-9 Кл/м розміщені паралельно на відстані 12 см  одна від одної.

Визначити геометричне місце точок, де рівнодіюча напруженість електричного поля   дорівнює нулю.

319. Дві нескінченно довгі позитивно і негативно заряджені нитки розміщені паралельно на відстані 12см. Геометричне місце точок, де рівнодіюча напруженість поля дорівнює нулю, розміщено в два рази далі від нитки з лінійною густиною заряду 4 . 10-6Кл/м, ніж від другої нитки, лінійну густину заряду якої необхідно визначити.

320. Визначити напруженість поля, створюванного зарядом, рівномірно розподіленим по тонкому прямому стержню з лінійною густиною заряду 200 нКл/м, в точці , яка лежить на продовженні осі стержня на відстані 10 см від ближнього кінця. Довжина стержня 20 см.

321. На краплинах ртуті радіусом 0,1 см розміщені однакові заряди            3 . 10-14 Кл. Десять таких крапель зливаються в одну велику  краплю. Який буде потенціал цієї краплі?

322. На продовженні осі тонкого прямого стержня, рівномірно зарядженого з лінійною густиною заряду 20 нКл/м, на відстані 20 см від кінця стержня знаходиться точковий заряд 20 мкКл. Другий кінець стержня лежить у нескінченності. Визначити взаємодію стержня і заряду.

323. По кільцю радіусом 10 см рівномірно розподілений заряд 15 нКл. Визначити напруженість поля в точці, яка лежить на  осі кільця на відстані 30 см від його центру.

324. Визначити напруженість поля, яке створене  тонким довгим стержнем, рівномірно зарядженим з лінійною густиною заряду             20 мкКл/м , в точці, яка знаходиться на відстані 2 см від стержня, поблизу його середини.

325.  Довга пряма тонка дротина має рівномірно розподілений заряд. Визначити лінійну густину заряду, якщо напруженість поля на відстані 0,5 м від дротини напроти її середини дорівнює 2 В/см.

326. З якою силою, розподіленою на одиницю площі, відштовхуються дві однаково заряджені нескінченно довгі площини з однаковою поверхневою густиною заряду 2 мкКл/м2?

327.  Тисяча однакових, однаково наелектризованих дощових краплин зливаються в одну,  причому заряди всіх краплин зберігаються. Яка буде енергія заряду великої краплини порівняно з енергією маленьких краплин?

328. Паралельно нескінченній площині, зарядженій з поверхневою густиною заряду 4 мкКл/м2, розміщена нескінченно довга пряма нитка, заряджена лінійною густиною заряду 100 нКл/м. Визначити силу, діючу з боку  площини, на відрізок нитки довжиною 1 м.

329.  Площа кожної пластини плоского повітряного конденсатора 0,1 м2, заряд 10-6 Кл.Пластини розміщені вертикально. До позитивної пластини на нитці підвішено  кульку масою 1 г, заряд якої 10-9 Кл. Визначити кут, який утворює нитка з вертикаллю.

           330. З якою силою ( на одиницю площі) взаємодіють дві нескінченні                    паралельні площини,  заряджені з однаковою поверхневою густиною заряду 5 мкКл/м2?

331. Тонка квадратна рамка рівномірно заряджена з лінійною густиною заряду 200 нКл/м. Визначити потенціал поля в точці перетину діагоналей.

332. Відстань між пластинами плоского конденсатора 2 мм, різниця потенціалів 600 В. Заряд кожної пластини 40 нКл. Визначити енергію поля конденсатора та силу взаємного притягання пластин.