Електростатика. Постійний струм, страница 10

349. Чому дорівнює внутрішній опір акумуляторів, якщо при вмиканні восьми акумуляторів у дві паралельні групи по чотири на опорі в 3 Ом виділяється така ж потужність, як у випадку послідовного з’єднання всіх акумуляторів?

350. Е.Р.С. батареї 24 В, найбільша сила струму від батареї 10 А. Визначити максимальну потужність на зовнішній ділянці кола.

351. По мідному дроту поперечним перерізом S = 0,17 мм2 проходить струм І = 0,15 А. Визначити силу електричного поля, що діє на окремі електрони.

352.  Є три електричні лампи, розраховані на напругу 110 В кожна, їх потужність становить відповідно 50, 50 і 100 Вт. Як треба увімкнути ці лампи, щоб давали нормальне розжарення при напрузі в мережі 220 В ? Яка сила струму проходить через лампи при нормальному розжаренні?

353. Визначити   Е.Р.С і внутрішній опір елемента, якщо при замиканні його на опір 1,8 Ом в колі іде струм 0,7 А, а при замиканні на опір     2,3 Ом струм в колі 0,56 А. Чому дорівнюватиме струм короткого замикання?

354. Визначити товщину h шару міді, що виділяється  при електролізі мідного купоросу за t=5 год при густині струму  j  = 80 А/м2.

355. Два елементи з Е.Р.С 1,5 В і 2 В з’єднані однаковими полюсами. Вольтметр, увімкнений до клем батареї, показав напругу 1,7 В. Визначити відношення внутрішніх опорів  елементів.

356. . В провіднику за час 10 с рівномірно зростає струм від 1 А до 2 А, при цьому виділяється кількість теплоти 500 кДж. Знайти опір провідника.

357.  Два елементи з Е.Р.С 4 В і 6 В і однаковими внутрішніми опорами    4 Ом з’єднані однаковими полюсами паралельно з зовнішнім опором 40 Ом. Визначити силу струму, який проходить по ділянці зовнішнього кола та через елементи.

358. Визначити кількість теплоти, яка виділяється за час 10 с, в провіднику з опором 10 Ом, якщо струм в ньому рівномірно зменшується від   10 А до 0.

359. За час 8 с сила струму в провіднику з опором 8 Ом рівномірно зростала, при цьому виділилась кількість теплоти 50 Дж. Визначити заряд, який пройшов по провіднику, якщо сила струму спочатку дорівнювала нулю.

360. Сила струму в провіднику з опором 5 Ом змінюється  з часом  за законом І =Іое-at, де Іо = 20 А. a = 102с-1. Визначити кількість теплоти, яка виділяється в провіднику за час 10-2с.

361. При зовнішньому опорі 3 Ом сила струму в колі 0,3 А, а при опорі      5 Ом сила струму 0,2 А. Визначити силу струму короткого замикання джерела Е.Р.С.

362. Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом І = І sin wt. Визначити заряд, який пройшов через переріз провідника за час, який дорівнює половині періоду, якщо початкова сила струму 10 А і циклічна частота    2p .50 с-1.

363. Сила струму в провіднику з опором 10 Ом за час 50 с рівномірно зростає від 5 А до 10 А. Яка кількість теплоти виділяється за цей час в провіднику?

364. Е.Р.С. батареї 24 В. При силі струму 4 А коефіцієнт корисної дії батареї 0,8. Знайти внутрішній опір батареї.

365. Опір 6 Ом підключений до двох паралельно з’єднаних джерел струму з Е.Р.С. 2,2В і 2,4 В та внутрішнім опором 0,8 Ом і 0,2 Ом відповідно. Визначити струм на зовнішньому опорі і напругу на клемах другого джерела струму.

366. Два елементи з Е.Р.С. 1 В і  2 В та внурішнім опором 0,5 Ом відповідно замкнені паралельно з зовнішнім опором. Визначити цей опір, якщо струм на ділянці першого елемента дорівнює 1,5 А. Опором амперметра знехтувати.

367. Знайти загальний опір схеми (дивись рис. 11)    якщо                              R = R2 = R 3= 20 Ом , а  R 4= R=R6 = R7  = 10 Ом.

368. Є дві батареї. Одна складена з кількох однакових гальванічних елементів, з’єднаних послідовно, друга - з такого ж числа таких же елементів, з’єднаних паралельно. На які однакові опори треба замкнути кожну з батарей, щоб струми, які через них проходять, були однакові? Внутрішній опір кожного гальванічного елемента батареї ro. Опором підвідних провідників знехтувати.