Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Проектування енергоефективних технологічних систем", страница 7

2. Збудувати TS діаграми продуктових потоків ректифікаційної колони та визначити критичну температуру і критичний тиск для цих потоків.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою                                                                                                          проф. Товажнянський Л.Л.              

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                             доцент Болдирєв С.О.                  


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1. Схема процесу відділення етан-пропанової фракції представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у теплообмінниках до цільової

температури та надходить у ректифікаційну колону.

Етан-пропанова фракція відбирається з верху колони та

конденсується за допомогою охолоджуючої води. Збудувати за

допомогою HYSYS модель процесу ректифікації вихідної суміші.

Визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів

колони. Визначте фазовий стан початкової суміші, теплоємність

і ентальпію.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідна суміш:

Витрати: 93900 кг/год; Температура: 40°С; Тиск: 3300 кПа.


Потік 1:

Температура: 65°С

Тиск: 2150 кПа

Потік конд 1:

Температура: 100°С

Тиск: 300 кПа

Потік конд 2:

Температура: 80°С

Теплообмінник Т-1

DP трубного простору: 30 кПа

Потік Пит К1:

Температура: 70°С

Тиск: 2100 кПа

Теплообмінник Т-2

DP міжтрубного простору: 370 кПаРектифікаційна колона:

Кількість тарілок: 69

Вихідна суміш подається на 35 тарілку

Тиск кубу: 1945 кПа

Тиск дефлегматору: 1905 кПа

Тип конденсатору: повний рефлюкс

Витрати пари верху колони: 32960 кг/год

Активні специфікації:

Флегмове число: 7

Мас. частини ізобутану в паровій фазі конденсатору: 1,23%Потік ОВ 3:

Вода оборотного циклу

Температура: 15°С

Тиск: 300 кПа

Витрати: 74 т/год

Потік ОВ 2:

Температура: 45°С

Теплообмінник Т3:

DP трубного простору: 50 кПа

DP міжтрубного простору: 30 кПа


2. Визначити точку роси за водою і точку роси за вуглеводнями газової етан-пропанової фракції.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою                                                                                                          проф. Товажнянський Л.Л.              

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                             доцент Болдирєв С.О.                  


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1. Створіть комп’ютерну модель аміачного холодильного циклу.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет: Пенг-Робінсон.


Потік 1:

Склад: аміак – 100%

Доля пари: 1;

Температура: -19°С;

Витрати: 4000 кг/год.

Потік 2:

Тиск: 1253 кПа;

Потік 4:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Витрати: 4000 кг/год.

Тиск: 250 кПа;

Теплообмінник Е-100

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 3

Температура: 34°С

Конденсатор Е-101

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 7:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Тиск: 250 кПа;

Потік 6

Температура: 31°С

Потік 8

Клапан VLV-100

Delta P = 654 кПа


Визначте фазовий стан, температуру і тиск потоку аміаку після кожної технологічної операції.

2. Визначити кількість охолоджуючої води, що необхідна для конденсації аміаку в конденсаторі.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою                                                                                                          проф. Товажнянський Л.Л.              

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                             доцент Болдирєв С.О.