Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Проектування енергоефективних технологічних систем"

Страницы работы

Содержание работы

НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Створіть модель процесу перекачки природного газу

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідний газ:

Склад: метан – 90%, етан – 5%, пропан – 2%, н-бутан – 1%, н-пентан – 0,5%, н-гексан%, вода – 1%

Температура: 25°С

Тиск: 105 кПа

Витрати: 5339 кг/год


Змішувач mix10

Тиск потоків – усі однакові

Потік 5

Температура: 46,92

Потік 6

Склад: 100%Н2О

Температура: 25

Витрати: 1000 кг/год

Змішувач mix101

Тиск потоків – усі однакові

Потік 13

Витрати: 0,01469 кг/год

Потік 14

Расход: 0,01469 кг/год

Температура: дорівнює температурі потоку 13

Тиск: дорівнює тиску потоку 13

Охолоджувач Е-100

Втрати тиску: 10 кПа

Потік 4

Температура: 93°С

Потік 1

Тиск: 105 кПа


Розрахуйте електричну потужність двигуна компресору та температуру нагнітання компресору.

2. Процедура характеризації нафтових сумішей в HYSYS.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1. Створіть модель процесу перекачки природного газу

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідний газ:

Склад: метан – 90%, етан – 5%, пропан – 2%, н-бутан – 1%, н-пентан – 0,5%, н-гексан%, вода – 1%


Температура: 25°С

Тиск: 110 кПа

Витрати: 6000 кг/год

Змішувач mix10

Тиск потоків – усі однакові

Потік 5

Температура: 48

Потік 6

Склад: 100%Н2О

Температура: 25

Витрати: 1000 кг/год

Змішувач mix101

Тиск потоків – усі однакові

Потік 13

Витрати: 0,01469 кг/год

Потік 14

Расход: 0,01469 кг/год

Температура: дорівнює температурі потоку 13

Тиск: дорівнює тиску потоку 13

Охолоджувач Е-100

Втрати тиску: 10 кПа

Потік 4

Температура: 95°С

Потік 1

Тиск: 110 кПа


Розрахуйте електричну потужність двигуна компресору та температуру нагнітання компресору.

2. Для отриманої моделі процесу визначити навантаження холодильника, температуру товарного газу, а також масові витрати товарного газу і рециклу.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Створіть модель процесу перекачки природного газу

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідний газ:

Склад: метан – 90%, етан – 5%, пропан – 2%, н-бутан – 1%, н-пентан – 0,5%, н-гексан%, вода – 1%


Температура: 27°С

Тиск: 105 кПа

Витрати: 6000 кг/год

Змішувач mix10

Тиск потоків – усі однакові

Потік 5

Температура: 47

Потік 6

Склад: 100%Н2О

Температура: 25°С

Витрати: 1000 кг/год

Змішувач mix101

Тиск потоків – усі однакові

Потік 13

Витрати: 0,01469 кг/год

Потік 14

Расход: 0,01469 кг/год

Температура: дорівнює температурі потоку 13

Тиск: дорівнює тиску потоку 13

Охолоджувач Е-100

Втрати тиску: 10 кПа

Потік 4

Температура: 92°С

Потік 1

Тиск: 105 кПа


Розрахуйте електричну потужність двигуна компресору та температуру нагнітання компресору.

2. Збудувати TS діаграму товарного газу та визначити критичну температуру і критичний тиск.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Створіть модель процесу перекачки природного газу

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідний газ:

Склад: метан – 90%, етан – 5%, пропан – 2%, н-бутан – 1%, н-пентан – 0,5%, н-гексан%, вода – 1%

Похожие материалы

Информация о работе