Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Проектування енергоефективних технологічних систем", страница 2


Температура: 26°С

Тиск: 120 кПа

Витрати: 7000 кг/год

Змішувач mix10

Тиск потоків – усі однакові

Потік 5

Температура: 49

Потік 6

Склад: 100%Н2О

Температура: 25°С

Витрати: 1000 кг/год

Змішувач mix101

Тиск потоків – усі однакові

Потік 13

Витрати: 0,01469 кг/год

Потік 14

Расход: 0,01469 кг/год

Температура: дорівнює температурі потоку 13

Тиск: дорівнює тиску потоку 13

Охолоджувач Е-100

Втрати тиску: 10 кПа

Потік 4

Температура: 95°С

Потік 1

Тиск: 120 кПа


Розрахуйте електричну потужність двигуна компресору та температуру нагнітання компресору.

2. Визначити точку роси за водою і точку роси за вуглеводнями товарного і вихідного газу.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Створіть комп’ютерну модель аміачного холодильного циклу.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет: Пенг-Робінсон.


Потік 1:

Склад: аміак – 100%

Доля пари: 1;

Температура: -19°С;

Витрати: 2300 кг/год.

Потік 2:

Тиск: 909 кПа;

Потік 4:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Витрати: 2300 кг/год.

Тиск: 250 кПа;

Теплообмінник Е-100

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 3

Температура: 22°С

Конденсатор Е-101

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 7:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Тиск: 250 кПа;

Потік 6

Потік 8

Клапан VLV-100

Delta P = 654 кПа


Визначте фазовий стан, температуру і тиск потоку аміаку після кожної технологічної операції.

2. Перерахуйте лабораторні дані, що необхідні для характеризації нафтових потоків, з використанням програмного модулю HYSYS.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Створіть комп’ютерну модель аміачного холодильного циклу.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет: Пенг-Робінсон.


Потік 1:

Склад: аміак – 100%

Доля пари: 1;

Температура: -19°С;

Витрати: 2500 кг/год.

Потік 2:

Тиск: 952 кПа;

Потік 4:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Витрати: 2500 кг/год.

Тиск: 250 кПа;

Теплообмінник Е-100

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 3

Температура: 24°С

Конденсатор Е-101

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 7:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Тиск: 250 кПа;

Потік 6

Температура: 21°С

Потік 8

Клапан VLV-100

Delta P = 654 кПа


Визначте фазовий стан, температуру і тиск потоку аміаку після кожної технологічної операції.

2. Визначити навантаження, площу поверхні теплообміну та Ft фактор рекуперативного теплообмінника та конденсатору.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.