Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Проектування енергоефективних технологічних систем", страница 3


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Створіть комп’ютерну модель аміачного холодильного циклу.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет: Пенг-Робінсон.


Потік 1:

Склад: аміак – 100%

Доля пари: 1;

Температура: -19°С;

Витрати: 2900 кг/год.

Потік 2:

Тиск: 1045 кПа;

Потік 4:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Витрати: 2900 кг/год.

Тиск: 250 кПа;

Теплообмінник Е-100

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 3

Температура: 28°С

Конденсатор Е-101

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 7:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Тиск: 250 кПа;

Потік 6

Температура: 25°С

Потік 8

Клапан VLV-100

Delta P = 654 кПа


Визначте фазовий стан, температуру і тиск потоку аміаку після кожної технологічної операції.

2. Визначити кількість охолоджуючої води, що необхідна для конденсації аміаку в конденсаторі.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Створіть комп’ютерну модель аміачного холодильного циклу.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет: Пенг-Робінсон.


Потік 1:

Склад: аміак – 100%

Доля пари: 1;

Температура: -19°С;

Витрати: 3300 кг/год.

Потік 2:

Тиск: 1145 кПа;

Потік 4:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Витрати: 2300 кг/год.

Тиск: 250 кПа;

Теплообмінник Е-100

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 3

Температура: 31°С

Конденсатор Е-101

DP трубного простору: 20 кПа

DP між трубного простору: 100 кПа

Потік 7:

Склад: вода – 100%

Температура: 14°С;

Тиск: 250 кПа;

Потік 6

Температура: 28°С

Потік 8

Клапан VLV-100

Delta P = 654 кПа


Визначте фазовий стан, температуру і тиск потоку аміаку після кожної технологічної операції.

2. Збудувати TS діаграму аміаку після стискання в компресорі.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Побудувати за допомогою UniSim модель процесу осушення газу в абсорбері за допомогою ТЕГ та визначити

а) склад сухого газу і обводненого ТЕГ

б) витрати та температури цих технологічних потоків

в) густину, ентальпію, ентропію і теплоємність вхідних потоків.

Вихідні дані: Термодинамічний пакет – рівняння стану Пенга-Робінсона.

Склад потоків:

Газ в абсорбер                                                            Свіжий ТЕГ

           

Температура, °С                                           29                                                                                                   50

Тиск, кПа                                                        6178                                                                                6570

Витрати, кг/год                               9226                                                                                               507,2