Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Проектування енергоефективних технологічних систем", страница 6

НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1. Схема процесу відділення етан-пропанової фракції представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у теплообмінниках до цільової

температури та надходить у ректифікаційну колону. Етан-пропанова

фракція відбирається з верху колони та конденсується за допомогою

охолоджуючої води. Збудувати за допомогою HYSYS модель процесу

 ректифікації вихідної суміші. Визначити компонентний склад,

витрати і температуру продуктів колони. Визначте фазовий стан

початкової суміші, теплоємність і ентальпію.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідна суміш:

Витрати: 93900 кг/год; Температура: 30°С; Тиск: 3000 кПа.


Потік 1:

Температура: 60°С

Тиск: 2150 кПа

Потік конд 1:

Температура: 100°С

Тиск: 300 кПа

Потік конд 2:

Температура: 80°С

Теплообмінник Т-1

DP трубного простору: 30 кПа

Потік Пит К1:

Температура: 65°С

Тиск: 2100 кПа

Теплообмінник Т-2

DP міжтрубного простору: 370 кПаРектифікаційна колона:

Кількість тарілок: 69

Вихідна суміш подається на 35 тарілку

Тиск кубу: 1945 кПа

Тиск дефлегматору: 1905 кПа

Тип конденсатору: повний рефлюкс

Витрати пари верху колони: 32960 кг/год

Активні специфікації:

Флегмове число: 5

Мас. частини ізобутану в паровій фазі конденсатору: 1,23%Потік ОВ 3:

Вода оборотного циклу

Температура: 15°С

Тиск: 300 кПа

Витрати: 74 т/год

Потік ОВ 2:

Температура: 45°С

Теплообмінник Т3:

DP трубного простору: 50 кПа

DP міжтрубного простору: 30 кПа


2. Для отриманої моделі процесу визначте теплову потужність гарячих і холодних утиліт, необхідних для проведення процесу.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою                                                                                                          проф. Товажнянський Л.Л.              

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                             доцент Болдирєв С.О.                  


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1. Схема процесу відділення етан-пропанової фракції представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у теплообмінниках до цільової

температури та надходить у ректифікаційну колону.

Етан-пропанова фракція відбирається з верху колони та

конденсується за допомогою охолоджуючої води. Збудувати

за допомогою HYSYS модель процесу ректифікації вихідної

суміші. Визначити компонентний склад, витрати і температуру

продуктів колони. Визначте фазовий стан початкової суміші,

теплоємність і ентальпію.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідна суміш:

Витрати: 93900 кг/год; Температура: 35°С; Тиск: 3200 кПа.


Потік 1:

Температура: 63°С

Тиск: 2150 кПа

Потік конд 1:

Температура: 100°С

Тиск: 300 кПа

Потік конд 2:

Температура: 80°С

Теплообмінник Т-1

DP трубного простору: 30 кПа

Потік Пит К1:

Температура: 68°С

Тиск: 2100 кПа

Теплообмінник Т-2

DP міжтрубного простору: 370 кПаРектифікаційна колона:

Кількість тарілок: 69

Вихідна суміш подається на 35 тарілку

Тиск кубу: 1945 кПа

Тиск дефлегматору: 1905 кПа

Тип конденсатору: повний рефлюкс

Витрати пари верху колони: 32960 кг/год

Активні специфікації:

Флегмове число: 6

Мас. частини ізобутану в паровій фазі конденсатору: 1,23%Потік ОВ 3:

Вода оборотного циклу

Температура: 15°С

Тиск: 300 кПа

Витрати: 74 т/год

Потік ОВ 2:

Температура: 45°С

Теплообмінник Т3:

DP трубного простору: 50 кПа

DP міжтрубного простору: 30 кПа