Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Проектування енергоефективних технологічних систем", страница 4

Абсорбер

Закладка, Сторінка                          Поле                                       Значення

З’єднання                                          Кількість тарілок                 14

Живлення (тарілка)             Свіжий ТЕГ (1)

Газ в абсорбер (14)

Пара зверху                           Сухий газ

Кубова рідина                       Обводнений ТеГ

Тиск                                                   1 тарілка                                63.00 кг/см2

14 тарілка                              63.00 кг/см2

Параметри, КПД                              Тарілки 1,14                          1.0

Тарілки 2-13                         0.5

2. Побудувати TS діаграму продуктових потоків абсорбера.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                       доцент Болдирєв С.О.            


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1. Побудувати за допомогою HYSYS модель процесу осушення газу в абсорбері за допомогою ТЕГ та визначити

а) склад сухого газу і обводненого ТЕГ

б) витрати та температури цих технологічних потоків

в) густину, ентальпію, ентропію і теплоємність вхідних потоків.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – рівняння стану Пенга-Робінсона.

Склад потоків:

Газ в абсорбер                                                            Свіжий ТЕГ

           

Температура, °С                                 29                                                                               50

Тиск, кПа                                           6178                                                                           6570

Витрати, кг/год                                   9226                                                                            507,2

 


Абсорбер

Закладка, Сторінка                          Поле                                       Значення

З’єднання                                          Кількість тарілок                 14

Живлення (тарілка)             Свіжий ТЕГ (1)

Газ в абсорбер (14)

Пара зверху                           Сухий газ

Кубова рідина                       Обводнений ТеГ

Тиск                                                   1 тарілка                                65.00 кг/см2

14 тарілка                              65.00 кг/см2

Параметри, КПД                              Тарілки 1,14                          1.0

Тарілки 2-13                         0.7

2. Визначити точку роси по воді і точку роси по вуглеводням сухого газу.

Затверджено на засіданні кафедри                                         ІХТ, ПА                                             

  протокол №  від «»  20  р.           

Зав. кафедрою                                                                                     проф. Товажнянський Л.Л.           

 Екзаменатор                                                                                                  доцент Болдирєв С.О.                                        


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                              8                                 

Навчальний предмет Проектування енергоефективних технологічних систем

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

1. Схема процесу відділення етан-пропанової фракції представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у теплообмінниках

до цільової температури та надходить у ректифікаційну колону.

Етан-пропанова фракція відбирається з верху колони та

конденсується за допомогою охолоджуючої води.

Збудувати за допомогою HYSYS модель процесу

ректифікації вихідної суміші. Визначити компонентний

склад, витрати і температуру продуктів колони.

Визначте фазовий стан початкової суміші,

теплоємність і ентальпію.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідна суміш:

Витрати: 93900 кг/год; Температура: 20°С; Тиск: 2200 кПа.