Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Програмне забезпечення методів проектування та синтезу теплоенергетичних об’єктів", страница 9

Тарілка                                             Конденсатор

Задано                                               102°С

Температура                                                  Ім’я                                                    Температура ребойлера

Тарілка                                             Ребойлер

Задано                                               205°С

4. Розрахувати за допомогою UniSim Design навантаження, площу поверхні теплообміну та логарифмічну різницю температур рекуперативного теплообмінного апарату, що підігріває вихідну суміш.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1. Перед вами стоїть задача моделювання процесу регенерації триетиленгликолю при осушці природного газу. Створіть потік ТЕГ, який буде надходити на регенерацію.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

ТЕГ низького тиску, склад:

Тиск: 180 кПа, витрати: 535 кг/год, температура 38°С

Визначте фазовий стан потоку, його теплоємність,

ентальпію та ентропію.

2. Моделі активності в UniSim Design, області застосування.

3. Вихідна сировина підігрівається в рекуперативному теплообміннику

 до цільової температури та надходить у ректифікаційну колону.

 Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу ректифікації

 підігрітої вихідної суміші й визначити

 компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

 


Сировина регенератору:

температура 105°С, тиск 1.1 кг/см2.

Теплообмінник

Закладка, Сторінка                                       Поле                                                  Значення

Дані, Поєднання                                           Вхід у корпус                                 ТЕГ низьк. тиску

Вхід у трубки                                  Куб регенератора

Вихід із корпусу                            Сировина регенератора

Вихід із трубок                ТЕГ з Т-100

Дані, Параметри                                           Δ P трубок                                       0.015 кг/см2

Δ P корпусу                                     0.6 кг/см2

Ректифікаційна колона - Регенератор

Закладка, Сторінка                                       Поле                                                  Значення

Поєднання                                                      Кількість тарілок                                          1

Подача                                             Сировина регенератора

Тип конденсатору                          Повна флегма

Пара зверху                                    Газ із регенератору

Кубова рідина                                Куб регенератора

Тиск                                                                 Конденсатор                                   1.05 кг/см2

Дані, Поєднання                                           ΔP конденсатора                            0.01 кг/см2

Тип специфікації                                          Поле                                   Значення

Температура                                                  Ім’я                                     Температура конденсатора

Тарілка                              Конденсатор

Задано                               104°С

Температура                                                  Ім’я                                     Температура ребойлера

Тарілка                              Ребойлер

Задано                               207°С