Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Програмне забезпечення методів проектування та синтезу теплоенергетичних об’єктів"

Страницы работы

Содержание работы

НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ1

1. Створіть модель потоку вихідної сировини.

Вихідні дані:     Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон для кислих середовищ.

Вихідний розчин (кислі стоки):

Склад: Н2О – 98,88%; H2S – 0,7%; NH3 – 0,5%

Температура: 37,78°С

Тиск: 275,8 кПа

Витрати: 331,2 м3/год

Визначте фазовий стан потоку, його теплоємність і ентальпію.

2. Дайте опис термодинамічного пакету Пенг-Робінсон.

3. Схема процесу очищення кислих стоків представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у рекуперативному теплообміннику до цільової температури та надходить у ректифікаційну колону. Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу ректифікації підігрітої вихідної сировини та визначити компонентний склад, витрати та температуру продуктів колони.

Вихідні дані:


Підігріта аміачна вода:

Температура: 93,33°С

Теплообмінник:

Втрати тиску за обома сторонами: 68,95 кПа

Кількість ходів за обома сторонами: 1

Активні специфікації:

Флегмове число – 10

Масова доля аміаку в ребойлері – 0,5%

Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повний рефлюкс.

Вихідний розчин надходить на 3 тарілку.

Кількість тарілок: 8.

Тиск кубу: 225,5 кПа

Тиск дефлегматору: 197,9 кПа

Флегмове число: 10

Витрати пари верху колони: 8171 кг/годЗатверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ2

1. Наведіть узагальнену послідовність побудови розрахунку в UniSim Design.

2. Створіть модель потоку вихідної сировини.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон для кислих середовищ.

Вихідний розчин (кислі стоки):

Склад: Н2О – 98,85%; H2S – 0,9%; NH3 – 0,6%

Температура: 35°С

Тиск: 277 кПа

Витрати: 335 м3/год

Визначте фазовий стан потоку, його теплоємність і ентальпію.

3. Схема процесу очищення кислих стоків представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у рекуперативному теплообміннику до цільової температури та надходить у ректифікаційну колону. Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу ректифікації підігрітої вихідної сировини та визначити компонентний склад, витрати та температуру продуктів колони.

Вихідні дані:


Підігріта аміачна вода:

Температура: 95°С

Теплообмінник:

Втрати тиску за обома сторонами: 68,95 кПа

Кількість ходів за обома сторонами: 1

Активні специфікації:

Флегмове число – 9

Масова доля аміаку в ребойлері – 0,4%

Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повний рефлюкс.

Вихідний розчин надходить на 3 тарілку.

Кількість тарілок: 9.

Тиск кубу: 227 кПа

Тиск дефлегматору: 198 кПа

Флегмове число: 9

Витрати пари верху колони: 8169 кг/год


4. Для отриманої моделі ректифікаційної колони визначити навантаження і температури підігрівача кубу і конденсатору колони, а також масові витрати флегми і пари, що виходить з підігрівача кубу колони.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Дайте опис термодинамічного пакету Пенг-Робінсон для кислих середовищ..

2. Створіть модель потоку вихідної сировини.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон для кислих середовищ.

Вихідний розчин (кислі стоки):

Склад: Н2О – 98,81%; H2S – 0,9%; NH3 – 0,8%

Температура: 36°С

Тиск: 274 кПа

Витрати: 333 м3/год

Визначте фазовий стан потоку, його теплоємність і ентальпію.

3. Схема процесу очищення кислих стоків представлена на рисунку.

Вихідна сировина підігрівається у рекуперативному теплообміннику до цільової температури та надходить у ректифікаційну колону. Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу ректифікації підігрітої вихідної сировини та визначити компонентний склад, витрати та температуру продуктів колони.

Вихідні дані:


Похожие материалы

Информация о работе